Спиране на движението в участък по улица „Петър Кърджиев“

От 22 до 27 март включително се въвежда временен режим със спиране движението на моторните превозни средства по улица „Петър Кърджиев“ в участъка от №1 до №5.

Промяната се налага заради изграждане на водопроводно и канално отклонение към сграда на ул. „Петър Кърджиев“ №5.

Временната организация на движение ще бъде обозначена с необходимата вертикална сигнализация.