Стартира дарителска кампания за материали срещу разпространението на коронавируса

Открита е дарителска кампания под мотото „Помогни сега“ за набиране на финансови средства, които ще се използват за ограничаване на разпространението на коронавируса на територията на община Шумен. Инициативата е на Красен и Жечко Кюркчиеви и общинската администрация.

Средствата ще се изразходват стриктно за осигуряването на лични предпазни средства и дезинфекционни материали преимуществено за хората от най-уязвимите професионални направления. Парите ще се използват само за тази цел и само с решение на Общинския кризисен щаб, като за пълна прозрачност ще се прави публичен седмичен отчет на постъпленията и разходите. Стопанската камара в Шумен внесе и първото дарение по сметката.

Паралелно с дарителската кампания Община Шумен подготви склад, в който желаещите могат да дарят лични предпазни средства и препарати за дезинфекция. Братя Кюркчиеви дариха и над 20 000 сапуна, които ще бъдат раздадени на всички учебни, здравни и социални заведения в община Шумен.

Община Шумен благодари за съпричастността на бизнеса към решаването на общия за всички нас проблем и за разбирането от страна на гражданите. Вярваме, че обединени и проявявайки дисциплина и отговорност към себе си и останалите, заедно ще успеем да намалим опасността от разпространението на коронавируса.

Номерът на банковата сметка е:

Уникредит Булбанк, Шумен

IBAN: BG24UNCR70001523957520, BIC: UNCRBGSF

Титуляр: Сдружение “Стопанска камара – Шумен”

Skip to content