Стартира платформа „Почисти в Шумен”

В началото на месец септември фондация “Подобри” стартира онлайн платформата “Почисти в Шумен”, която цели да събира информация за замърсените райони. В своите инициативи и тяхната реализация фондацията си партнира активно с Община Шумен.

Проектът има за цел да превърне Шумен в град без отпадъци, използвайки гражданското участие и развивайки устойчиви поведенчески модели чрез иновативни технологии. Платформата ще даде възможност на всеки гражданин да локализира и заснеме замърсените участъци. Това ще допринесе и за създаването на виртуална карта на замърсяванията в града и региона. Като следваща стъпка гражданите ще могат да се включат в почистването на замърсените места и да заснемат крайния резултат. Всеки участник, включил се в локализирането, почистването и заснемането на резултатите, ще получи специална награда. Екипът на фондация “Подобри” ще следи периодично състоянието на почистените участъци, като крайната цел е превръщането на Шумен в по-устойчив град за живеене.

Фондация “Подобри” работи съвместно със сдружение БГ Бъди активен и е партньор по дългосрочната програма “Място България” от 2018 г. Проектът “Почисти в Шумен” е част от инициативата “Партньорство за красива и чиста среда”, която цели да превърне публичните пространства в красиви, удобни и чисти публични зони.

Сайтът е с отворен достъп за всеки, който желае да се включи в почистването на Шумен: https://pochisti.vshumen.com/

Skip to content