Трима шуменски преподаватели с наградата „Учител на годината“

Трима учители от Шумен са сред лауреатите на XX-тия Национален конкурс „Учител на годината“, организиран ежегодно от Синдиката на българските учители. Удостоените с награда шуменци са Светослава Накева – начален учител от СУ „Сава Доброплодни“ в категорията „Начални учители“, Светлозар Георгиев – преподавател по български език в ПГПЧЕ „Н. Й. Вапцаров“ в раздела „Хуманитарни науки“ и Деница Узунова, диригент на хор „Бодра песен“ в категорията „Извънучилищни дейности“.

Девет са направленията, в които номинираните получиха отличия. Изискванията към кандидатите за наградата са: да имат задълбочена професионална подготовка и висока обща култура; да са постигнали високи и трайни резултати в своята педагогическа дейност; да се ползват с авторитет, да са уважавани от ученици и родители; да бъдат носители и инициатори на педагогически иновации; да притежават висока култура на педагогическо общуване; да са пример за гражданско поведение.

Наградените учители получиха още статуетка, училищен звънец, грамота и почетното отличие „Неофит Рилски“ на Министерството на образованието и науката за цялостна високопрофесионална трудова дейност в системата на предучилищното и училищното образование.

Ежегодните награди „Неофит Рилски“ се присъждат от Министерството на образованието и науката на изявени учители и директори на детски градини, училища и обслужващи звена в сферата на образованието за дългогодишната им високопрофесионална дейност в системата на народната просвета и за приноса им в развитието на образователното дело в България. Отличените са номинирани по предложение на учителските колективи, в които работят, или по предложение на социалните партньори.