Училищата и детските градини в Шумен ще започнат нормално новата учебна година

8360 ученици ще влязат в класните стаи на училищата от община Шумен. „Имаме готовност да започнем нормално новата учебна година. За съжаление, продължава тенденцията към намаляване на броя на учениците,“ съобщи на брифинг зам.-кметът по образование и култура Найден Косев днес.

714 са записаните първокласници, които ще прекрачат за първи път прага на училището на 16-ти септември. Те са с 35 по-малко в сравнение с предходната година. В четирите центъра за подкрепа на личностното развитие ще бъдат обхванати в различни извънкласни форми на работа 2300 ученици.

В системата на ГРАО в община Шумен е отбелязано, че през 2012-та са родени 1001 деца, които трябва да постъпят в първи клас, но само 714 са тук в момента. Найден Косев обясни, че са обходени всички семейства, които имат дете на възраст за първи клас, и нито едно не е останало извън системата за прием.

32 млн.лв. е бюджетът в образованието от държавата. Дофинансирането от страна на общината в размер на близо 3 000 000 лв. е за детските градини, УСШ и ЦПРЛ – ОДК.

Осигурено е целодневно обучение на учениците от първи до седми клас, както и на учениците в средищните училища. Във всички учебни заведения са създадени условия за хранене на децата, които на целодневно обучение. В СУ „Васил Левски“ и СУ „Панайот Волов“, които са с обновена база, и в Девето основно училище „ Панайот Волов“ в кв. „Дивдядово“ учебните занятия ще се провеждат в една смяна.

Нормално ще започне и новата учебна година в обединеното училище в село Друмево. Там в момента се извършват подмяна на покрива и допълнителни ремонтни дейности във втората сграда на училището, за които бяха отделени още 70 000 лв.

351 ученици на територията на общината ще пътуват до средищните училища и до училищата в града, които ще бъдат превозвани с 10 училищни автобуса.

Детските градини в общината са 28. Шестнайсет от тях са в града и 12 – в селата на общината. Общият брой на приетите досега деца е 2850 деца, като 1378 (5-6-годишни) от тях са в групите за задължителна предучилищна подготовка. В сравнение с предходната година децата в детските градини са с 53 по-малко от миналата година.

По време на срещата Найден Косев обобщи и информацията за извършените ремонти в детските градини на Шумен. По-малки или по-големи строителни дейности, в зависимост от необходимостта, са извършени във всички градини на територията на общината на обща стойност 83 158 лева. Извършени са ремонти на покривни конструкции, вътрешни инсталации, подови настилки, дограми, санитарни възли и др.