Удължават с 12 месеца специализираните услуги в Центъра за ранно детско развитие в Шумен

С една година – до края на 2020 г. се удължава изпълнението на проекта „Център за ранно детско развитие в община Шумен“, който се реализира по оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“. Той стартира през 2016-та година и трябваше да приключи в края на тази година.

Допълнителното споразумение между Община Шумен и управляващия орган на ОП „Развитие на човешките ресурси“ – Министерството на труда и социалната политика, беше сключено след изготвяне на ново проектно предложение от екипа по проекта. Допълнителното финансиране на дейностите е в размер на близо 155 000 лв., съобщи ръководителят на проекта Катя Крумова.

Услугите, които се предоставят в центъра, са насочени към ранната интервенция на уврежданията и индивидуалната педагогическа подкрепа за деца с увреждания и техните семейства. Целевите групи са деца в риск от 0 до 7 години, деца с увреждания и техните семейства.

От стартирането на проекта досега специализирани услуги в Центъра за ранно детско развитие са получили над 260 деца с различни увреждания и нарушения – състояния в аутистичния спектър, изоставане в развитието, говорни нарушения, двигателно изоставане, хиперактивност с или без дефицит във вниманието, стимулиране на развитието при недоносени деца и др.

Към момента центъра посещават 102 деца, с които работят различни специалисти – психолог, логопед, рехабилитатор, кинезитерапевт, специален педагог и лекар-педиатър. Услугите са почасови и са напълно безплатни за малчуганите, като те могат да ползват един или няколко специалисти в зависимост от индивидуалните си потребности. Родителите и семействата също получават подкрепа и съвети от специалистите.

Документи за прием се подават в Центъра за ранно детско развитие на адрес: ул. „Райна Княгиня“ №1. Допълнителна информация родителите могат да получат на телефон – 0878 16 99 68 или на място в центъра.