Общо събрание на РСУО

Общините, които членуват в Регионалното сдружение за управление на отпадъците, не предвиждат увеличение на таксата за битови отпадъци. Това стана ясно на днешното Общо събрание на сдружението, което се проведе в Община Шумен. По думите на кмета на Шумен Любомир Христов, който е председател на сдружението, засега се разчита на по-добрата събираемост, която за Шумен е над средната за страната. Ще се увеличи обаче цената за  депониране на тон отпадък на Регионалното депо за неопасни битови отпадъци в квартал „Дивдядово“ и от следващата година тя ще е с 61 стотинки повече. Новата цена от 25.58 лв. за тон беше одобрена от всички членове на Общото събрание на Регионалното сдружение за управление на отпадъците.

Директорът на общинското предприятие „Чистота“ Евгений Цанков обясни, че повишението идва от промяната на минималната работна заплата през следващата година и респективно очакваното поскъпване на някои от външните услуги. Общините гласуваха и увеличение на отчисленията от 57 на 95 лева, които общините внасят в набирателната сметка в РИОСВ за предаден тон отпадък. С покачването се цели да се намали твърдия битов отпадък по депата и да се премине към използването на сепариращи инсталации за разделяне на видовете отпадък и за изграждането на заводи за преработка на отпадъци.

По време на събранието кметът Любомир Христов съобщи, че по този въпрос от доста време общината води преговори с германска фирма за изграждане на завод за преработка на отпадъци. „Вече има  сключен предварителен договор за закупуването на терен и вероятно в най-близко време ще можем да дадем и повече подробности за изграждането на завода“, каза още Христов.

Вторият въпрос, обсъден днес, беше свързан с използването на изградения Център за събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци. Членовете на сдружението гласуваха общините да заплащат две суми. Eдната – абонаментна, за използване на площадката, която ще се изчислява съобразно броя на населението в съответната община. Другата – за обезвреждане на опасните отпадъци. Тя ще бъде различна за общините, според вида и количествата отпадък за обезвреждане. Вече е обявена и обществена поръчка за избор на фирма, която ще извършва дейността. Необходимата сума за издръжката на центъра е 271 хиляди лева и е определена на базата на бизнес-плана, одобрен от ПУДООС.

По време на събранието Любомир Христов припомни, че центърът е изграден със средства по проект към Българо-швейцарската програма за сътрудничество и е на стойност 1 млн. 800 хиляди лева. Шумен е една от петте пилотни общини в страната по този проект. „Всички общини трябва да изградят такива центрове до 2020 г., но тези, които са се възползвали от швейцарското финансиране, няма да го правят за сметка на своите граждани. Това беше и реалната полза от нашето участие в проекта,“ посочи Христов.

Екологът в общината Живка Атанасова обясни, че издръжката на Центъра се финансира от ПУДООС до 7 декември. След тази дата тя трябва да се поеме от общините, които ще го използват. Предстои и масирана информационна кампания.