Важно за пчеларите – променят датите за пръскане

Община Шумен уведомява собствениците на пчелни семейства в гр. Шумен, че обявените от фирма „КИММС” ЕООД, ЗП Зорица Савева Стефанова и ЗП Северина Пламенова Рашкова третирания с растителнозащитни препарати на 15, 16, 17 и 18 май 2020г. са отменени. Пръскането ще се извърши в началото на следващата седмица както следва:

На 18.05.2020г. след залез слънце; на 19.05.2020г. до 10.00 часа и след залез слънце; на 20.05.2020г. до 10.00 часа с наземна техника на:

череши във фенофаза „нарастване на плода“ – срещу черешова муха с препарата ДЕЦИС 100 ЕК при доза 15 гр./дка и карантинен срок 7 дни; срещу ранно кафяво гниене и бяла ръжда с препарата СКОР 250 ЕК при доза 30 мл/дка и карантинен срок 14 дни. Подлежащи на третиране са терени в местностите и на площи, както следва: „Якова” – „КИММС” ЕООД – 81 дка, ЗП Зорица Савева Стефанова – 49 дка и ЗП Северина Пламенова Рашкова – 11 дка, както и в „Горен сусурлук” „КИММС” ЕООД – 148 дка и ЗП Северина Пламенова Рашкова – 3 дка;

На 20.05.2020г. след залез слънце и на 21.05.2020г. до 10.00 часа с наземна техника на:

сливи във фенофаза „нарастване на плода“ срещу сливов плодов червей с препарата КОРАГЕН при доза 20 мл/дка и карантинен срок 7 дни; срещу ранно кафяво гниене с препарата СИГНУМ при доза 60 мл/дка и карантинен срок 7 дни. Подлежащи на третиране са терени в местностите и на площи, както следва: – „КИММС” ЕООД в „Куванлък“– 7 дка, както и в „Горен сусурлук“ 8 дка, ЗП Зорица Савева Стефанова – 42 дка и ЗП Северина Пламенова Рашкова – 9 дка;

Съгласно чл.10 от Наредба 13 от 26.08.2016 г. на МЗХ, собствениците са длъжни да предприемат мерки по опазване на пчелните семейства. За повече информация: тел: 0888996222 – „КИММС” ЕООД, ЗП Зорица Савева Стефанова, ЗП Северина Пламенова Рашкова,  054/857 710 – Община Шумен.

Skip to content