Вода за санитарно-битови нужди в училищата

Девет училища в Шумен са снабдени с допълнителни количества вода за битови и санитарно-хигиенни нужди днес.

Община Шумен и „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ организираха доставянето на водата с цистерна. Служители от отдел „Образование, наука и развитие“ обхождат училищата и детските градини от вчера, а зареждането започна рано сутринта днес след 6.00 часа.

Проверени са и всички детски градини. Навсякъде са осигурени нормални условия за работа както на кухните в детските градини, така и за санитарно обслужване.

Машината се зарежда повторно и ако е необходимо ще бъдат доставени още количества.