Временен режим на движение по ул. „Цвята Кънчева“

Поради извършване на строително-монтажни дейности по ул. „Цвята Кънчева“ №5 се въвежда временен режим на движение с пълно затваряне на уличното платно в работния участък от 10 до 11 октомври включително.

Временната промяна в организацията на движение ще бъде обозначена с необходимата вертикална сигнализация.