Започва плащането на местните данъци и такси в Община Шумен

Данъчната кампания по събиране на местните данъци и такси за 2021 г. започва от днес, 26 януари. До първи март собствениците на недвижими имоти и превозни средства ще получат по пощата съобщения за дължимите от тях суми за данъка върху недвижимите имоти, таксата за битови отпадъци и данъка за превозни средства. Съобщенията с размера на данъка за 2021г. ще бъдат изпратени до всяко данъчно задължено лице.

Съгласно закона за местните данъци и такси данъкът върху недвижимите имоти, таксата за битови отпадъци и данъкът върху превозните средства се събират на две равни вноски. Първата – до 30 юни и втората – до 31 октомври. Всички данъчно задължени лица могат да платят своите задължения с 5 % отстъпка, ако внесат пълния размер в срок до 5 май. Проверка на задълженията може да се направи на интернет страницата на местната администрация или чрез КИН (клиентски идентификационен номер). Услугата за издаване на КИН е безплатна и се предоставя от общинската данъчна служба.

Дължимата сума може да се плати в брой на касите в отдел „Местни данъци и такси“ в сградата на общинската администрация на бул.“Славянски“ № 17. Работното време е от 8,30 ч. до 18,00 ч. В паричния салон може да се плаща освен в брой и чрез ПОС – устройства.

За удобство на гражданите плащанията на данъците може да се извършват и на касите на  Изипей, Фастпей и Български пощи в цялата страна, както и по интернет чрез ePay.bg от регистрирани клиенти на  „Изипей“ АД с дебитни и кредитни карти – VISA и MasterCard.

 

Skip to content