Започва прием на заявления за получаване на топъл обяд в условията на ковидпандемията

И през следващата година Община Шумен ще продължи да предоставя услугата „Топъл обяд“. Безплатната храна за потребителите ще бъде осигурена в периода от 1 януари 2021 г. до 27 април 2021 г. включително.

Община Шумен кандидатства по процедурата за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19”. Проектът е по  Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020г., съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.

За включване в програмата е необходимо да се подадат „Заявление-декларация” и „Декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация”.  Документите могат да бъдат изтеглени от официалния сайт на община Шумен или предоставени на хартия на гише №7 в Центъра за информация и услуги в общината и в кметствата по населените места.

Заявленията и подкрепящите ги документи се приемат от 9 до 16 декември на гише №7 в общината от 9.00 до 17.00 часа или в съответните кметства. Право на безплатен топъл обяд имат лица от всички населени места на общината, които отговарят на следните условия:

Лица без доходи или с ниски доходи под прага на бедност – хора в затруднение, поради влошената икономическа обстановка в страната; хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на ковидинфекцията;

Лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност, без близки, които да им окажат подкрепа;

Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

Skip to content