на Общинска администрация при Община Шумен през 2021 година

Име Длъжност Декларация за имущество и интереси  Дата на публикуване
ЦВЕТЕЛИНА ДИМОВА-КРУМОВА Ст.инспектор Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 12.07.2021
ПЕПИНА АНГЕЛОВА Директор ДГ Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 12.07.2021
МАРИЯНА МИЛЕВА Директор ДГ Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 12.07.2021
КРАСИМИРА МИЛЕВА Директор ДГ Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 12.07.2021
ДЕСИТА ЙОРДАНОВА Ст.инспектор Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 12.07.2021
ДЕСИСЛАВА АНАСТАСОВА-ГАРАБЕДЯН Юрисконсулт СП Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 12.07.2021
ДЕНИЦА УЗУНОВА Ст.инспектор ДП Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 12.07.2021
ДАНИЕЛ МАЛЕВ Директор ОП Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 12.07.2021
ГЕОРГИ НИКОЛОВ Гл.специалист  Чл. 35, ал. 1, т.1  Чл. 35, ал. 1, т.2 12.07.2021
АЗАД СРЕНЦ-ГАРАБЕДЯН Ст. експерт ПДОбС Чл. 35, ал. 1, т.1 18.02.2021
ВЯРА ИЛИЕВА Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 18.02.2021
ЕЛЕНА ВАСИЛЕВА Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 18.02.2021
ИВАЙЛО ТОДОРОВ Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 18.02.2021
МАРИЯ АЛЕКСИЕВА Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 18.02.2021
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА Чл. 35, ал. 1, т.2 18.02.2021
МИЛЕНА КЪНЧЕВА Чл. 35, ал. 1, т.1 18.02.2021
СТЕЛА БОШНАКОВА Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 18.02.2021
ФАТМЕ СЮЛЕЙМАН Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 18.02.2021
ЦОНКА РАЙЧЕВА Чл. 35, ал. 1, т.2 18.02.2021

Прекратени правомощия и трудови правоотношения

Име Длъжност Декларация за имущество и интереси Дата на публикуване
Христо Йорданов Кмет на с.Дибич Чл. 35, ал. 1, т.2 31.03.2021 г.
Нели Иванова Кмет на с.Ивански Чл. 35, ал. 1, т.2 31.03.2021 г.
Димитър Димитров Кмет на с.Велино Чл. 35, ал. 1, т.2 31.03.2021 г.
Милко Цанев Кмет на с.Лозево Чл. 35, ал. 1, т.2 31.03.2021 г.
Силвия Костова Кмет на с.Струино Чл. 35, ал. 1, т.2 31.03.2021 г.
Гьокхан Реджеб Кмет на с.Коньовец Чл. 35, ал. 1, т.2 31.03.2021 г.
Фатме Сюлейман Кмет на с.Кладенец Чл. 35, ал. 1, т.2 31.03.2021 г.
Фетия Шукри Кмет на с.Ветрище Чл. 35, ал. 1, т.2 31.03.2021 г.
Даринка Дженова Кмет на с.Мараш Чл. 35, ал. 1, т.2 31.03.2021 г.
Кирил Кирилов Кмет на с.Мадара Чл. 35, ал. 1, т.2 31.03.2021 г.
Skip to content