на Общинска администрация при Община Шумен до 2019 година

Име Длъжност Декларация за имущество и интереси Дата на публикуване
Татяна Костова Заместник-кмет БФ Чл. 35, ал. 1, т.1 03.12.2018
Росица Антонова Заместник-кмет ИР Чл. 35, ал. 1, т.1 03.12.2018
Светлана Иванова Заместник-кмет СПЗ Чл. 35, ал. 1, т.1 03.12.2018
Боян Тодоров Заместник-кмет СЕ Чл. 35, ал. 1, т.1 03.12.2018
Найден Косев Заместник-кмет ОК Чл. 35, ал. 1, т.1 03.12.2018
Диян Димитров Секретар Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 18.10.2018
Нели Иванова Гл. специалист – с. Ивански Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 18.10.2018
Петя Петкова Гл. специалист – с. Царев брод Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 18.10.2018
Сиябе Али Гл. специалист – с. Друмево Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 18.10.2018
Силвия Дамянова Гл. специалист – с. Дибич Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 18.10.2018
Пепа Йонкова Гл. специалист – км. Струйно Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 18.10.2018
Кръстинка Стоянова Гл. специалист – с. Салманово Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 18.10.2018
Радостина Карова Гл. специалист – с. Вехтово Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 18.10.2018
Севджан Мустафа Гл. специалист – с. Новосел Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.4 08.01.2019
Йорданка Василева Гл. специалист – с. Черенча Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 18.10.2018
Зойка Кирилова Ст. специалист – с. Велино Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 18.10.2018
Жулиета Василева Ст. специалист – с. Радко Димитриево Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 18.10.2018
Милка Василева Ст специалист – с. Панайот Волово Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 18.10.2018
Селиме Емин Ст. специалист – с. Ветрище Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 18.10.2018
Албена Трендафилова Ст. специалист – с. Васил Друмев Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 18.10.2018
Наталия Никитюк Гл. специалист – с. Коньовец Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 18.10.2018
Марияна Димитрова Гл специалист – с. Мадара Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 18.10.2018
Семра Ибрямова Гл специалист – с. Градище Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 04.06.2019
Марияна Маринова-Лазарова Гл. специалист Чл. 35, ал. 1, т.2 08.11.2019
Жанета Асенова Стажант-одитор Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 18.10.2018
Екатерина Драгиева Ръководител „Вътрешен одит“ Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 18.10.2018
Пламен Панайотов Финансов контрольор Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 18.10.2018
Маргарита Мешикова Секретар МКБППМН Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 18.10.2018
Десислава Петрова Директор на дирекция БФЧР Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 18.10.2018
Росица Николова Началник отдел ЕБС Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 18.10.2018
Диляна Димитрова Ст. счетоводител Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 18.10.2018
Антония Ангелова Ст. счетоводител Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 18.10.2018
Тинка Стоичкова Счетоводител Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 18.10.2018
Ивелина Атанасова Счетоводител Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 18.10.2018
Весела Христова Счетоводител Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 18.10.2018
Венета Чобанова Счетоводител Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 18.10.2018
Михаела Маринова Ст. специалист ЗОП Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 18.10.2018
Радка Костадинова Ст. специалист касиер Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 18.10.2018
Елисавета Николова Счетоводител Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 18.10.2018
Тина Николова Гл.експерт Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 17.04.2019
Теодора Цонкова Счетоводител Чл. 35, ал. 1, т.1 и т.2 27.03.2020
Диляна Христова Началник на отдел БЧР Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 18.10.2018
Светлана Мутафчиева Гл. експерт ЧР Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 18.10.2018
Весела Борисова Гл.експерт „Бюджет и човешки ресурси“ Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 04.12.2019
Веска Василева Мл. експерт ЧР Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 27.01.2020
Соня Стефанова Гл. експерт ЧР Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 18.10.2018
Елена Божанова Мл. експерт РЗ Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 18.10.2018
Ели Никова Гл. инспектор ДП Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 18.10.2018
Живка Иванова Ст. инспектор ДП Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 18.10.2018
Къймет Али Ст. инспектор ДП Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 18.10.2018
Зелиха Насуф Ст. инспектор ДП Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 18.10.2018
Иванка Ничева Ст. инспектор ДП Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 18.10.2018
Румяна Георгиева Гл. специалист Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 18.10.2018
Соня Иванова Специалист Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 18.10.2018
Наргис Яха Ст. инспектор ДП Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 18.10.2018
Елеонора Йорданова Касиер Чл. 35, ал. 1, т.2 19.07.2019
Дарена Иванова Ст. инспектор ДП Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 04.06.2019
Делара Казакова Гл. специалист Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 08.11.2019
Катя Иванова Директор на дирекция ГРИПО Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 22.10.2018
Катя Николова Началник на отдел ГРС Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 22.10.2018
Даринка Кръстева Гл. специалист Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 22.10.2018
Анелия Георгиева Гл. специалист Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 22.10.2018
Христо Каракашев Гл. специалист Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 22.10.2018
Ана Матеева Гл. специалист Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 22.10.2018
Мила Маринова Гл. специалист Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 22.10.2018
Димитринка Минчева Гл. специалист Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 22.10.2018
Светла Драганова Гл. специалист Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 04.06.2019
Кремена Георгиева-Калева Началник на отдел ПОИО Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 22.10.2018
Иван Кавръков Ст. юрисконсулт Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 22.10.2018
Биляна Пейчева Ст. юрисконсулт Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 22.10.2018
Румен Въков Ст. юрисконсулт Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 27.01.2020
Цвета Стилянова Ст. юрисконсулт ЗОП Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.4 22.10.2018
Анелия Йорданова Юрисконсулт ЗОП Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 22.10.2018
Радослава Хаджииванова Ст. експерт ЗОП Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 22.10.2018
Николай Николов Ст. експерт ИО Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 22.10.2018
Даниела Стоянова Ст. експерт ПИТ Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 22.10.2018
Ралица Николова Ст. експерт ПИТ Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 22.10.2018
Роза Енчева Гл. експерт ВО Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 22.10.2018
Стойчо Стойчев Гл. експерт Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 22.10.2018
Бейнур Ахмед Гл. експерт УС Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.4 08.01.2019
Георги Янков Гл. експерт  АБУТ Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 22.10.2018
Дилян Узунски Гл. експерт ОМП Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 22.10.2018
Катя Великова Гл. специалист ОМП Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 22.10.2018
Красимир Косев Гл. специалист ПДЗН Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 22.10.2018
Данаила Иванова Гл. специалист Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 22.10.2018
Зорница Георгиева Мл.експерт ВО Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 08.01.2019
Валентина Йорданова Директор на дирекция УТ Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 22.10.2018
Росен Христов Гл. експерт КР Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 22.10.2018
Айсун Ахмед Ст. експерт ТСУ Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 19.07.2019
Николай Станчев Гл. експерт ПК Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 22.10.2018
Галин Антонов Гл. експерт АТОН Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 20.09.2019
Кирил Вълев Ст. експерт КС Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 22.10.2018
Георги Георгиев Гл. специалист КС Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 22.10.2018
Ангелинка Въчева Гл. специалист АТОН Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 22.10.2018
Дарина Вичева Гл. специалист АТОН Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 22.10.2018
Валя Ботева Гл. специалист АТОН Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 22.10.2018
Даниела Иванова Гл. специалист АТОН Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 22.10.2018
Добринка Павлова Гл. специалист АТОН Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 22.10.2018
Борислав Бойчев Гл. специалист КПИЛ Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 22.10.2018
Стоянка Михайлова Гл. специалист ИД Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 22.10.2018
Мариана Славчева Техн. сътрудник Чл. 35, ал. 1, т.2 22.10.2018
Анатоли Николов Началник отдел ИЕ Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 22.10.2018
Десислава Лунчева Гл. експерт Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 22.10.2018
Юрий Бакърджиев Гл.експерт ПИ Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 04.06.2019
Ирина Христова Гл. експерт ОВЕЕ Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 22.10.2018
Живка Атанасова Гл. експерт Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 22.10.2018
Живко Атанасов Ст. експерт “Контрол по ЗУО” Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 04.12.2019
Маргарита Матеева Ст. експерт ИКОКН Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 22.10.2018
Татяна Бозова Гл. специалист ИК Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 22.10.2018
Недко Недев Гл. специалист ИК Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 22.10.2018
Стоян Стоянов Гл. специалист ИК Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2
Биляна Иванова Гл. експерт ETEE Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 22.10.2018
Пенка Гърбева Началник на отдел УОС Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 24.10.2018
Иван Хаджииванов Гл. експерт АН Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 24.10.2018
Йоана Малева Гл. експерт РОС Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 24.10.2018
Начка Стоянова Ст. експерт Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 24.10.2018
Десислава Димитрова Ст. експерт Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 24.10.2018
Стоянка Тончева Гл. специалист Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.4 08.01.2019
Петя Александрова Ст. експерт НП Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 24.10.2018
Петко Илиев Мл. експерт НП Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 24.10.2018
Жана Грозданова Гл. специалист АРОС Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 24.10.2018
Марияна Кънева-Вангелова Гл. експерт ИР Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 24.10.2018
Антон Христов Ст. експерт УЗ Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 24.10.2018
Владимир Събев Ст. експерт ТЛЗС Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 24.10.2018
Елица Петрова Ст. експерт УЗЗ Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 24.10.2018
Кина Велинова Ст. експерт Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 24.10.2018
Христо Цанков Ст. експерт ТР Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 24.10.2018
Румен Пенев Мл. експерт КТО Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 24.10.2018
Петромир Минев Началник отдел ЕФП Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 24.10.2018
Снежанка Борисова Гл. експерт ПР Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 24.10.2018
Кремена Данчева Ст. експерт РР Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 24.10.2018
Иванка Борисова Гл. експерт ИККСС Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 24.10.2018
Димитричка Петрова Ст. експерт РР Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 27.01.2020
Десислава Златева-Димитрова Началник на отдел КМДС Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 24.10.2018
Христинка Баева Гл. експерт УИО Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 24.10.2018
Даниела Савчева Началник отдел Чл. 35, ал. 1, т.2 08.11.2019
Татяна Тодорова Ст. експерт ФКД Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 24.10.2018
Силвия Русева Мл.експерт ИТО Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 20.09.2019
Станислава Богданова Гл. експерт БФО Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 17.04.2019
Албена Бабева-Сланева Гл. експерт ППА Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 24.10.2018
Ивайло Ганев Ст. експерт ТОС Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 24.10.2018
Красимир Савов Ст. експерт АСДА Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 24.10.2018
Женя Добрева Гл. експерт КДК Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 24.10.2018
Даниел Даулов Ст. експерт МДСТ Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.4 24.10.2018
Петранка Петрова Директор на дирекция СПЗ Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 24.10.2018
Пламена Пенкова Мл. експерт СПКБТ Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 24.10.2018
Татяна Петрова-Маринова Ст. експерт СПЖН Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 24.10.2018
Вилдан Недева Ст. експерт СПРЕП Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 24.10.2018
Александрина Шаренкова Мл. експерт СП Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 24.10.2018
Румянка Рачева Ст. експерт Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 24.10.2018
Симона Колева-Георгиева Мл. експерт Здравеопазване Чл. 35, ал. 1, т.1 и т.2 27.03.2020
Цветелина Стоянова Мл. експерт СП Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 24.10.2018
Мария Шарбанова Мл. експерт ПДОб Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.4 08.01.2019
Мирена Павлова Мл. експерт ПДОб Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 24.10.2018
Деница Кондова Мл. експерт ПДОб Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 20.10.2019
Азад Сренц-Гарабедян Мл. експерт ПДОб Чл. 35, ал. 1, т.2 27.03.2020
Иван Капралов Обществен посредник Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 24.10.2018
Севджан Сюлейманова Финансов контрольор Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 24.10.2018
Радмила Атанасова Юрисконсулт Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 24.10.2018
Милена Василева Гл.експерт ПКМСФУК Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 24.10.2018
София Язаджи Инспектор ДП Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 24.10.2018
Ирена Даскалова Ст. експерт ЗОП Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 24.10.2018
Силвия Димитрова Мл. експерт КПВ Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 24.10.2018
Милена Георгиева Гл. специалист Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 24.10.2018
Живка Живкова Гл. специалист ИД Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 24.10.2018
Силвия Кирилова Гл. специалист кв. Дивдядово Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 24.10.2018
Цветанка Милкова Гл. специалист кв. Мътница Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 24.10.2018
Роза Жекова Гл. специалист – с. Илия Блъсково Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 24.10.2018
Татяна Христова Гл. специалист – с. Мараш Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 24.10.2018
Тодорка Арсова Гл.специалист – км. Средня Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.4 08.01.2019
Вера Жечева Ст. специалист – с. Белокопитово Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 24.10.2018
Петко Петков  Гл. експерт ЗЗЛД Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 24.10.2018
Иванета Стоянова Ст. специалист Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 24.10.2018
Копринка Панчева Специалист Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 24.10.2018
Вяра Илиева Касиер Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 04.06.2019
Жулиета Великова Гл.Специалист Чл. 35, ал. 1, т.2 24.10.2018
Искра Иванова Гл. специалист Чл. 35, ал. 1, т.2 24.10.2018
Борислав Станев Гл. инспектор КЧ Чл. 35, ал. 1, т.2 23.11.2018
Румен Захариев Ст. инспектор КЧ Чл. 35, ал. 1, т.2 23.11.2018
Мирослав Казаков Инспектор КЧ Чл. 35, ал. 1, т.2 23.11.2018
Лъчезар Колев Инспектор КЧ Чл. 35, ал. 1, т.2 23.11.2018
Радослав Радев Инспектор КЧ Чл. 35, ал. 1, т.2 23.11.2018
Атанас Рачев Инспектор КЧ Чл. 35, ал. 1, т.4 08.01.2019
Георги Николов Инспектор КЧ Чл. 35, ал. 1, т.2 23.11.2018
Нягол Георгиев Инспектор КЧ Чл. 35, ал. 1, т.2 23.11.2018
Стилиян Станков Инспектор КЧ Чл. 35, ал. 1, т.2 23.11.2018
Мариела Найденова Инспектор КЧ Чл. 35, ал. 1, т.2 23.11.2018
Симона Райчева Инспектор КЧ Чл. 35, ал. 1, т.4 23.11.2018
Диян Христов Инспектор КЧ Чл. 35, ал. 1, т.2 23.11.2018
Юлиян Савев Инспектор КЧ Чл. 35, ал. 1, т.2 23.11.2018
Кирил Кирилов Инспектор КЧ Чл. 35, ал. 1, т.2 23.11.2018
Деница Колева Инспектор КЧ Чл. 35, ал. 1, т.2 23.11.2018
Юлияна Христова Ст.експерт ЛРРО Чл. 35, ал. 1, т.2 03.12.2018
Биляна Петрова Ст.счетоводител Чл. 35, ал. 1, т.2 03.12.2018
Златка Ковачева Mл. експерт Чл. 35, ал. 1, т.2 03.12.2018
Ирина Гецова Ст. специалист Чл. 35, ал. 1, т.2 03.12.2018
Галина Илиева Ст. експерт МДСЕДВ Чл. 35, ал. 1, т.2 03.12.2018
Мирослав Маринов Mл. експерт МРОО Чл. 35, ал. 1, т.2 03.12.2018
Валентина Георгиева Финансов контрольор Чл. 35, ал. 1, т.2 03.12.2018
Десислава Добрева Гл.специалист счетоводител Чл. 35, ал. 1, т.2 03.12.2018
Захаринка Веселинова Счетоводител Чл. 35, ал. 1, т.2 03.12.2018
Румянка Хараланова Счетоводител Чл. 35, ал. 1, т.2 03.12.2018
Галя Йосифива Счетоводител Чл. 35, ал. 1, т.2 03.12.2018
Йорданка Чолова Счетоводител Чл. 35, ал. 1, т.2 03.12.2018
Семра Еюбова Специалист Чл. 35, ал. 1, т.2 03.12.2018
Диляна Манолова Счетоводител Чл. 35, ал. 1, т.2 03.12.2018
Снежана Петкова-Герчева Секретар ОбСНВ Чл. 35, ал. 1, т.2 03.12.2018
Захари Захариев Директор ОП СОД Чл. 35, ал. 1, т.2 03.12.2018
Юлиян Вълчев Директор ОП ОЖИ Чл. 35, ал. 1, т.4 08.01.2019
Евгений Цанков Директор ОП Чистота Чл. 35, ал. 1, т.2 03.12.2018
Недко Салабашев Директор ОП СБ Чл. 35, ал. 1, т.2 03.12.2018
Златин Кайряков Директор ОП ПОД Чл. 35, ал. 1, т.2 03.12.2018
Георги Софронов Директор ОП ОМЦ Чл. 35, ал. 1, т.2 04.06.2019
Валентин Иванов Директор Чл. 35, ал. 1, т.2 03.12.2018
Мария Йорданова Директор Чл. 35, ал. 1, т.2 03.12.2018
Малина Драгнева Управител Чл. 35, ал. 1, т.4 08.01.2019
Иво Иванов Управител Чл. 35, ал. 1, т.2 03.12.2018
Даниел Пенерлиев Директор Чл. 35, ал. 1, т.2 03.12.2018
Росица Стратева Директор Чл. 35, ал. 1, т.2 03.12.2018
Галина Минчева Управител Чл. 35, ал. 1, т.4 03.12.2018
Магдалена Ангелова Управител Чл. 35, ал. 1, т.2 08.01.2019
Мария Георгиева Директор  Чл. 35, ал. 1, т.2  19.07.2019
Ваня Кръстева Директор  Чл. 35, ал. 1, т.2  19.07.2019
Мария Лазарова Ст.експерт ПДП Чл. 35, ал. 1, т.2 19.07.2019
Надка Добрева Специалист Лична помощ Чл. 35, ал. 1, т.1 и т.2 27.03.2020
Татяна Христова Главен специалист Чл. 35, ал. 1, т.2 27.03.2020
Кристина Гавраилова Главен специалист Чл. 35, ал. 1, т.1 и т.2 27.03.2020
Калинка Лазарска Главен специалист Чл. 35, ал. 1, т.1 и т.2 27.03.2020
Пламен Инджев Директор ОЖИ Чл. 35, ал. 1, т.2 27.03.2020
Емилия Парашкевова Старши специалист Чл. 35, ал. 1, т.1 и т.2 27.03.2020

Прекратени правомощия и трудови правоотношения

Име Длъжност Декларация за имущество и интереси Дата на публикуване
Пепа Йонкова Гл.специалист Чл. 35, ал. 1, т.2 27.01.2020
Елка Петкова Гл.специалист Чл. 35, ал. 1, т.2 27.01.2020
Ивелин Йорданов Гл. експерт ИОиГИС Чл. 35, ал. 1, т.2 27.01.2020
Илиана Симеонова Началник отдел Чл. 35, ал. 1, т.2 27.03.2020
Фетия Шукри Кметски наместник – с.Ветрище Чл. 35, ал. 1, т.2 17.02.2020
Милко Цанев Кметски наместник – с.Лозево Чл. 35, ал. 1, т.2 17.02.2020
Йорданка Димитрова Ст. експерт ПОЛР Чл. 35, ал. 1, т.2 27.03.2020
Стела Костова Ст. специалист – с. Лозево Чл. 35, ал. 1, т.2 27.03.2020
Юлиян Вълчев Директор ОЖИ Чл. 35, ал. 1, т.2 27.03.2020
Данка Милкова Мл. експерт ЧР Чл. 35, ал. 1, т.2 27.03.2020
Skip to content