на Общинска администрация при Община Шумен през 2020 година

 

Име Длъжност Декларация за имущество и интереси  Дата на публикуване
Айсун Ахмед Ст. експерт ТСУ Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Албена Николова Гл. специалист Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 24.09.2020 г.
Албена Трендафилова Ст. специалист Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Александрина Шаренкова Мл. експерт СП Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Ана Матеева Гл. специалист Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Анатолий Николов Началник отдел ИЕ Чл. 35, ал. 1, т.2  07.08.2020 г.
Ангелинка Въчева Гл. специалист Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Анелия Георгиева Гл. специалист Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Анелия Йорданова Юрисконсулт ЗОП Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Анелия Марчева Мл.експерт ИК и КР Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Анна Георгиева Директор ДГ Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Антон Христов Ст. експерт СД Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Антония Ангелова Ст. счетоводител Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Бейнур Ахмед Гл. експерт УС Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Биляна Иванова Гл. експерт ETEE Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Биляна Пейчева Ст. юрисконсулт Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Борислав Бойчев Гл. специалист КПИЛ Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Благомир Михайлов Гл. специалист ПДЗН Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 03.11.2020 г.
Валентина Йорданова Директор на дирекция УТ Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Валентина Сербезова Директор ДГ Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Валя Ботева Гл. специалист АТОН Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Ваня Панайотова Директор ДГ Чл. 35, ал. 1, т.2 Чл. 35, ал. 1, т.4 07.08.2020 г.
Ваня Кръстева Директор ДГ Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Венета Чобанова Счетоводител Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Вера Жечева Ст. специалист Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Весела Борисова Гл.експерт БЧР Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Весела Христова Счетоводител Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Веска Василева Мл експерт ЧР Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Вилдан Недева Ст. експерт СПРЕП Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Владимир Събев Ст. експерт ТЛЗС Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Габриела Иванова Счетоводител Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 24.09.2020 г.
Галина Ангелова Директор ДГ Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Галина Илиева Ст. експерт ППИП Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Галина Йорданова Ст.експерт ПОЛР Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 24.09.2020 г.
Галина Георгиева Директор ДГ Чл. 35, ал. 1, т.2 03.11.2020 г.
Галя Илиева Техн. сътрудник Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Георги Георгиев Гл. специалист КС Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Георги Софронов Директор ОП МДЦ Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Георги Янков Гл. експерт АБУТ Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Данаила Иванова Гл. специалист Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Даниел Даулов Ст. експерт МДСТ Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Даниела Вичева Ст. експерт КМДС Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 03.11.2020 г.
Даниела Димитрова Директор ДГ Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Даниела Иванова Гл. специалист АТОН Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Даниела Милчева Директор ДГ Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Даниела Савчева Началник отдел ОНР Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Даниела Стоянова Ст. експерт ПИТ Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Дарена Иванова Ст. инспектор ДП Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Дарина Вичева Гл. специалист АТОН Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Дарина Димитрова Директор ДГ Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Даринка Кръстева Гл. специалист Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Делара Казакова Гл.специалист Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Деница Кондова Мл. експерт ПДОС Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Десислава Димитрова Ст. експерт Чл. 35, ал. 1, т.2 03.11.2020 г.
Десислава Златева-Димитрова Началник на отдел КМДС Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Десислава Лунчева Гл.експерт Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Десислава Петрова Директор на дирекция БФЧР Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Дилян Узунски Гл. експерт ОМП Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Диляна Димитрова Ст. счетоводител Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Диляна Христова Началник на отдел БЧР Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Димитринка Минчева Гл. специалист Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Димитричка Петрова Ст. експерт РР Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Диян Димитров Секретар на община Шумен Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Добринка Димитрова Гл. специалист Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Добринка Павлова Гл. специалист АТОН Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Добромира Климентова Мл. експерт КДК Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 24.09.2020 г.
Евгений Цанков Директор ОП Чистота Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Евгения Михова Директор ДГ Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Екатерина Драгиева Ръководител звено ВО Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Елена Божанова Ст. експерт РЗ Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Елена Димчева Мл. експерт КМДС Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 03.11.2020 г.
Ели Никова Гл. инспектор ДП Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Елисавета Николова Счетоводител Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Елица Герчева Ст. експерт ТО и ГИС Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Елица Петрова Ст. експерт УЗЗ Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Жана Грозданова Гл. специалист АРОС Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Жанета Асенова Ст. инспектор ДП Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Женя Добрева Гл. експерт КДК Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Живка Атанасова Гл. експерт Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Живка Живкова Гл. специалист ИД Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Живко Атанасов Ст. експерт КЗУО Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Жулиета Вескова Ст. специалист Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Захари Захариев Директор ОП СОД Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Зелиха Насуф Ст. инспектор ДП Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Зелиха Шеф Директор ДГ Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Златин Кайряков Директор ОП ПОД Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Златина Георгиева Гл. специалист Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Зойка Кирилова Ст. специалист Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Ивайло Ганев Ст. експерт ТОС Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Иван Кавръков Ст. юрисконсулт Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Иван Капралов Обществен посредник Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Иван Хаджииванов Гл. експерт  АН Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Иванка Борисова Гл. експерт АТОН Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Иванка Ничева Ст. инспектор ДП Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Ивелина Атанасова Счетоводител Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Ивелина Пенчева Директор ДГ Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Ивелина Щерева-Веселинкова Ст. инспектор ДП Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Иво Иванов Управител Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Ирeна Даскалова Ст. експерт ЗОП Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Йоана Малева Гл. експерт РОО Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Йорданка Василева Гл. специалист Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Йорданка Владимирова Директор ДГ Чл. 35, ал. 1, т.2 Чл. 35, ал. 1, т.4 07.08.2020 г.
Катя Великова Гл. специалист ОМП Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Катя Иванова Директор ГРИПО Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Катя Николова Началник на отдел ГРС Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Катя Стоянова Директор ДГ Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Кина Великова Ст. експерт Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Копринка Панчева Специалист-касиер Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Красимира Неделчева Техн. сътрудник-архивар Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Кремена Георгиева-Калева Началник на отдел ПОИО Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Кремена Данчева Ст. експерт РР Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Кръстинка Стоянова Гл. специалист Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Къймет Али Ст. инспектор ДП Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Лиляна Кулаксъзова Гл. специалист ИД Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Магдалена Ангелова Управител Чл. 35, ал. 1, т.2 03.11.2020 г.
Малина Драгнева Управител Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Маргарита Матеева Ст. експерт ИКОКН Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Маргарита Мешикова Секретар МКБППМН Чл. 35, ал. 1, т.2 03.11.2020 г.
Мария Йорданова Директор Чл. 35, ал. 1, т.2 03.11.2020 г.
Мариана Славчева Техн. сътрудник-архивар Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Мариела Найденова Гл. експерт АТОН Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Марияна Димитрова Гл специалист Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Марияна Кънева-Вангелова Гл. експерт ИР Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Марияна Маринова-Лазарова Гл. специалист Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Марияна Маринова Директор ДГ Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Марияна Петрова Директор ДГ Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Миглена Маринова Директор Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Мила Маринова Гл. специалист Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Милена Василева Гл. експерт ПКМпоСФУК Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Милена Георгиева Гл. специалист Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Милена Кънчева Техн. сътрудник ЗОП Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Милка Василева Ст специалист Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Мима Желева Директор ДГ Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Михаела Маринова Ст. специалист ЗОП Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Надежда Минчева Директор ДГ Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Наргис Яха Ст. инспектор ДП Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Наталия Никитюк Гл. специалист Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Начка Стоянова Ст. експерт Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Недко Недев Гл. специалист ИК Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Недко Салабашев Директор ОП СБ Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Нели Иванова Гл. специалист Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Николай Станчев Гл. експерт ПК Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Пенка Гърбева Началник на отдел УОС Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Петко Илиев Мл. експерт НП Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Петко Петков Гл. експерт ЗЗЛД Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Петранка Петрова Директор на дирекция СПЗ Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Петромир Минев Началник отдел ЕФП Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Петя Александрова Ст. експерт НП Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Петя Петкова Гл. специалист Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Петя Стойкова Техн. сътрудник-деловодител Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Пламен Панайотов Финансов контрольор Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Пламена Пенкова Мл. експерт СПКБТ Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Радка Костадинова Ст. специалист касиер Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Радмила Атанасова Юрисконсулт Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Радослава Хаджииванова Ст. експерт ЗОП Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Ралица Николова Ст. експерт ПИТ Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Роза Енчева Гл.експерт ВО Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Роза Жекова Гл. специалист Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Росен Божилов Ст. експерт КС Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Росен Христов Гл. експерт КР Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Росица Николова Началник отдел ЕБС Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Румен Въков Ст. юрисконсулт Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Румен Пенев Мл. експерт КТО Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Румяна Георгиева Гл. специалист Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Румяна Русева Директор ДГ Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Румянка Рачева Ст. експерт Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Саша Георгиева Директор ДГ Чл. 35, ал. 1, т.2 Чл. 35, ал. 1, т.4 07.08.2020 г.
Светлана Мутафчиева Гл. експерт ЧР Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Севджан Мустафа Гл. специалист Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Севджан Сюлейманова Финансов контрольор Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Селиме Емин Ст. специалист Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Семра Ибрямова Гл. специалист Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Силвия Кирилова Гл. специалист Чл. 35, ал. 1, т.2 Чл. 35, ал. 1, т.4 03.11.2020 г.
Силвия Дамянова Гл. специалист Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 03.11.2020 г.
Силвия Русева Мл. експерт ИТО Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Симона Иванова Ст. експерт КпоЗУО Чл. 35, ал. 1, т.2 Чл. 35, ал. 1, т.2 03.11.2020 г.
Сиябе Али Гл. специалист Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Соня Иванова Специалист Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Соня Недялкова Директор ДГ Чл. 35, ал. 1, т.2 Чл. 35, ал. 1, т.4 07.08.2020 г.
София Язаджи Ст. инспектор ДП Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Станислава Богданова Гл. експерт БФО Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Стела Василева Директор ДГ Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Стилиянка Георгиева Директор ДГ Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Стойчо Стойчев Гл. експерт Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Стоян Стоянов Гл. специалист ИК Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Стоянка Тончева Гл. специалист Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Татяна Тодорова Ст. експерт Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Татяна Бозова Гл. специалист ИК Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Татяна Петрова-Маринова Ст. експерт СПЖН Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Татяна Христова Гл. специалист Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Теодора Цонкова Счетоводител Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Тинка Стоичкова Счетоводител Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Тодор Пенев Кметски наместник Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 24.09.2020 г.
Тодорка Арсова Гл.специалист Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Христо Каракашев Гл. специалист Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Христо Цанков Ст. експерт ТР Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Цвета Стилиянова Ст. юрисконсулт ЗОП Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Цветанка Милкова Гл. специалист Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Цветелина Стоянова Мл. експерт СП Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Юлияна Георгиева Директор ДГ Чл. 35, ал. 1, т.2 03.11.2020 г.
Юрий Бакърджиев Гл.експерт ПИ Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Яна Кръстева Технически сътрудник Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.
Яна Жечева Директор ДГ Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020 г.

Кметовете на кметства и кметски наместници на населени места от Община Шумен през 2020 година

Име Длъжност Декларация за имущество и интереси  Дата на публикуване
Стефан Живков Кмет на кметство – с. Царев брод Чл. 35, ал. 1, т.2 13.08.2020
Неделчо Неделчев Кмет на кметство- с. Мадара Чл. 35, ал. 1, т.4 13.08.2020
Идриз Халидов Кмет на кметство – с. Градище Чл. 35, ал. 1, т.2 13.08.2020
Юлиян Андреев Кмет на кметство – с. Дибич Чл. 35, ал. 1, т.2 13.08.2020
Йордан Киров Кмет на кметство – с. Салманово Чл. 35, ал. 1, т.2 13.08.2020
Семра Шериф Кмет на кметство – с. Коньовец Чл. 35, ал. 1, т.2 13.08.2020
Перихан Хюлмиева Кмет на кметство – с. Вехтово Чл. 35, ал. 1, т.2 13.08.2020
Фахри Хюсеинов Кмет на кметство – с. Новосел Чл. 35, ал. 1, т.2 13.08.2020
Хасан Хасанов Кмет на кметство – с. Черенча Чл. 35, ал. 1, т.2 13.08.2020
Ханифе Хасан Кмет на кметство – с. Средня Чл. 35, ал. 1, т.2 13.08.2020
Васил Василев Кмет на кметство – с. Илия Блъсково Чл. 35, ал. 1, т.2 13.08.2020
Красимира Минкова Кмет на кметство – с. Мараш Чл. 35, ал. 1, т.4 13.08.2020
Пепа Йонкова Кмет на кметство – с. Струйно Чл. 35, ал. 1, т.2 13.08.2020
Нуран Муса Кмет на кметство – с. Друмево Чл. 35, ал. 1, т.2 13.08.2020
Марин Дерменджиев Кмет на кметство – с. Ивански Чл. 35, ал. 1, т.2 13.08.2020
Алекси Чолаков Кметски наместник – с.Белокопитово Чл. 35, ал. 1, т.1 и т.2 27.03.2020
Димитър Ботев Кметски наместник – с.П.Волово Чл. 35, ал. 1, т.1 и т.2 27.03.2020
Мариян Денчев Кметски наместник – с.Р.Димитриево Чл. 35, ал. 1, т.1 и т.2 27.03.2020
Ташо Ташев Кметски наместник – с.Лозево Чл. 35, ал. 1, т.1 и т.2 27.03.2020
Галина Гичева Кметски наместник – с.Ветрище Чл. 35, ал. 1, т.1 и т.2 27.03.2020
Богдан Марчев Кметски наместник – с.Велино Чл. 35, ал. 1, т.1 и т.2 27.03.2020
Светлана Маркова Кметски наместник – с.Овчарово Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020
Тодор Илиев Кметски наместник – с.Благово Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 07.08.2020
Skip to content