„Деца помагат на деца“ – кампания на Обединения детски комплекс в Шумен

Децата от Центъра за подкрепа за личностно развитие – Обединен детски комплекс „Анастас Стоянов“ в Шумен организират благотворителна кампания под надслов „Деца помагат на деца“ за подкрепа на деца, пострадали от насилие. Тя  ще се проведе на 26 февруари 2020 г. от 10.00ч. в пространството пред ДКТ „Васил Друмев“, където ще бъде разположен щанд за продажба на ръчно изработени мартеници и картички. Базарът ще продължи до края на месеца.

Събраните средства ще бъдат дарени на Детски център за застъпничество и подкрепа за деца, пострадали от насилие „Зона заКрила“ в Шумен.

Центърът предлага един от първите модели на интегрирана услуга за подкрепа на деца, жертви на насилие и на техните семейства. Целта е да се повиши благополучието им, да се гарантират услуги за подкрепа и рехабилитация на пострадалите деца, както и да се въведат адаптирани към детето правни процедури.

„Зона заКрила“ осигурява непрекъсната подкрепа и застъпничество за децата, жертви на насилие и техните семейства по време на целия процес на работа по конкретния случай от момента на получаване на сигнала за насилие и започване на разследването до приключване на процеса по възстановяване.

Организаторите приканват шуменци за съпричастност и да подпомогнат кампанията.