Децата в предучилищните групи могат да отсъстват по желание на родителите и след подаване на заявление

Заповедта на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев за община Шумен, с която децата в задължителната предучилищна възраст могат да отсъстват от детска градина или училище по решение на родителите, влиза в сила от днес, 18.11.2020 г. и важи до  18.01.2021 г.

На територията на общината  Шумен детски градини посещават 1364 деца на пет и шестгодишна възраст.

Възможността родителите да преценят дали децата им да посещават предучилищните групи беше въведена през учебната 2020 – 2021 година във връзка с усложнената епидемична обстановка в страната. С измененията на Наредба № 5 от 2016 г. за предучилищното образование децата, записани за задължително предучилищно образование в целодневна, полудневна и почасова организация в детска градина или училище в област, попадаща в червена или в оранжева зона, могат да отсъстват след писмено уведомяване на директора и отсъствията им след това да бъдат извинени.

Skip to content