Добра събираемост на местни данъци и такси за първото полугодие в Община Шумен

Изпълнението на бюджета от данъчни и неданъчни приходи към 30 юни 2020 г. е общо 47,69%. При планирани 28 054 351 лв. отчетеният размер възлиза на 13 378 363 лв., съобщават от общинската данъчна служба. Оттам припомнят, че забавянето от страна на гражданите е заради пандемията и удължаването на срока за плащане на данъците с 5% отстъпка до края на месец юни.

Приходите от данъци са в размер на 5 751 242 лв. при разчет 10 765 000, като изпълнението е 53,43% спрямо заложения  бюджет. От имуществените налози най-голям е данъкът върху превозните средства, почти 60% от планираното, а най-малко – от туристическия данък, при който изпълнението е 26,83%. При планирани 3 700 000 лв. от данъка за недвижимите имоти събраната сума е  2 124 168 лв., което прави 57,41 % спрямо годишния план.

Приходите от неданъчни постъпления са в рамките на малко над 7 млн. и 600 лв., като изпълнението на плана е 44,11%. В графата неданъчни приходи най-голям е делът на таксата „битови отпадъци“. При разчет по бюджета за годината от  6 500 000 лв. изпълнението е 65,44 % или 4 253 395 лв.

Въпреки ограниченията, въведени заради разпространението на COVID-19, сериозното изоставане в приходната част на общинския бюджет бързо беше преодоляно. Ако все пак се налага актуализация, то тя ще бъде направена през месец септември, обясниха от администрацията.

Skip to content