Гласуваха номинациите за „Наградата на Шумен“ за образование и наука

Предложенията за „Наградата на Шумен“ в системата на образованието и науката бяха гласувани днес от Постоянната комисия по просвета, образование и наука към Общинския съвет в Шумен. На заседанието присъстваха всички членове на комисията.

В категорията „Ученик на годината“ в хуманитарната и природо-математическата област бе одобрена номинацията на Иван Смиленов, ученик в 11 клас в ППМГ „Нанчо Попович“.

В категорията „Учител на годината“ в системата на предучилищното образование комисията гласува да бъде отличена Лиляна Спасова, старши учител в ДГ „Конче вихрогонче“.

Подкрепено бе предложението Анна Георгиева, директор на ДГ „Дружба“ да получи наградата в категорията „Директор/заместник-директор на детска градина“.

В категорията „Директор/заместник-директор на училище или обслужващо звено“ бе избрана Марияна Димитрова, зам.-директор по учебната дейност в СУ „Й. Е. Български“.

Наградата за принос в областта на природните, математическите и техническите науки да отиде при проф. д.н. инж. Жанета Н. Савова-Ташева, преподавател в катедра „Компютърни системи и технологии“ на Факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ реши комисията.

За принос в сферата на хуманитарните и педагогическите науки ще бъде отличена проф. д-р Соня Тончева д.оз.н., директор на Филиал Шумен към МУ „Проф. д-р П. Стоянов“ Варна.

За педагогически колектив в системата на училищното и извънучилищното образование бяха номинирани два колектива. На първо място с четири гласа бе класирана кандидатурата на педагогическия колектив на СУ „Й. Е. Български“. Другата номинация на педагогическия колектив на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Царев брод получи три гласа от комисията.

Номинацията за наградата в категория „Юридическо лице“ е за Училищното настоятелство в кв. Мътница с председател Цветанка Михайлова.

Утвърдените номинации от Постоянната комисия по образование и наука ще бъдат гласувани и на сесия на Общинския съвет.

Skip to content