Годна за пиене е водата от 7 обществени чешми в Шумен

Водата от 7 от 11 чешми в града е подходяща за пиене и отговаря по всички показатели, съобщиха от Регионалната здравна инспекция в Шумен. Резултатите са от извършеното пробонабиране и проведения лабораторен контрол на водата от единадесет местни водоизточника. По всички изследвани показатели отговаря водата от чешмите:

  • до комплекс „Кьошкове”;
  • по пътя за паметник „Създатели на българската държава”;
  • по пътя от Шумен за кв. Дивдядово;
  • в кв. Дивдядово – ул. „Изворна“ до комплекс „Бохеми“;
  • в кв. Дивдядово – ул. „Поройна“;
  • чешма № 2 по пътя за с. Лозево;
  • чешмата на разклона за с. Кочово по пътя от с. Лозево за с. Новосел.

С отклонения по микробиологични показатели е водата от чешмите в местността „Бабешкия мост“ в кв. Боян Българанов; на кръстовището на ул. „Тетово“ и ул. „Васил Левски“ (срещу Томбул джамия) и чешма №1 по пътя от Шумен за село Лозево. Водата от чешмата, която се намира на ул. „Янко Сакъзов“ е с наднормерно съдържание на нитрати. Измерената стойност за нитрати е 56 мг/л, при максимално допустима 50 мг/л. Водата от тази чешма не трябва да се ползва за пиене от малки деца.

Годна за пиене е и водата от чешмата в с. Дибич по пътя за с. Илия Блъсково. Неподходяща за пиене е водата от местната чешма в с. Панайот Волово. Измерената стойност за нитрати е 62 мг/л, при максимално допустима 50 мг/л. Водата от тази чешма да не се ползва за пиене от малки деца.

От РЗИ обръщат внимание, че получените резултати отразяват моментното състояние на водата от местните водоизточници. Качествата на водата от тях зависят изцяло от метеорологичните условия, тъй като не се извършва допълнителна обработка (дезинфекция).