Граждани и община обсъдиха искания инвестиционен кредит

Публично обсъждане на намерението за поемане на дългосрочен общински дълг за рехабилитация на улична мрежа и междублокови пространства в Шумен, както и за рехабилитация на улици и части от улици в села на общината на обща стойност 18 млн. лв. се проведе днес в зала „Проф. Венета Вичева“.

Обновяването на градската среда, възстановяването на пешеходните алеи, изграждането на нови бордюри и тротоари, удобната и достъпна градска инфраструктура са изключително важни за подобряване качеството на живот на шуменци. За съжаление обаче общината не разполага с достатъчно собствени средства, които да вложи в по-мащабни дейности по благоустрояването на града и селата. Затова ни е необходим кредит, каза в началото на обсъждането кметът Любомир Христов. „Поканихме ви, за да направим едно предварително обсъждане на това наше намерение. Предлагам да съставим работна група от общински съветници, представители на администрацията, външни специалисти и граждани, която да определи точния списък и критериите, по които ще включим улиците в него,“ каза кметът в началото на обсъждането.

По думите на зам.-кмета по бюджет и финанси Татяна Костова, финансовото състояние на общината е такова, че тя може да си позволи да изтегли инвестиционен кредит. Задълженията, които остават за погасяване към 1 юли са 2 860 000 лв. и общината може да поеме нов дълг. В момента кредитните институции предлагат много добри финансови условия, изгоден нисколихвен процент. Срокът на изплащане на дълга е 10 години, като погасителният план е от 120 равни месечни вноски по главницата, дължими след изтичане на гратисния период, уточни Десислава Петрова, директор на Дирекцията по бюджет и финанси в общинската администрация.

При представянето на първоначалния списък общината е включила улици, по които са подменяни канализация и водопровод по програмата ИСПА. „Освен това сме се съобразили и с инвестиционната програма на ВиК“, коментира зам.-кметът по строителство и екология Боян Тодоров. Той посочи още, че от направените предварителни изчисления става ясно, че необходимите средства са много повече.

Общински съветници, които присъстваха на общественото обсъждане, излязоха с предложение общата сума на дълга да се увеличи, защото парите, по думите на Метин Джамбазов, Сунай Садък от ДПС и Иван Йонков от БСП, са недостатъчни за наложителните улични ремонти в града и селата от общината. Метин Джамбазов предложи средствата за селата да са в размер на пет милиона лева и общата сума на кредита да се увеличи на 20 млн. лв. Според Иван Йонков община от мащабите на  Шумен може да си позволи да изтегли и 30 млн. лв. за благоустрояване на уличната мрежа и междублоковите пространства.

Гражданите, които присъстваха на обсъждането, дадоха своите препоръки и изразиха надежда, че след края на ремонтите Шумен ще има обновена и достъпна улична мрежа. Кметът Христов предложи на инж. Небат Кадиров, който се включи в дискусията, също да се влезе в работната група. Той покани кметовете на населените места в общината на среща и поиска от тях да направят списък кои улици по селата да бъдат включени в проекта за цялостно асфалтиране, след което той да бъде представен на администрацията и на Общинския съвет за одобрение.

 

Skip to content