Татяна Костова: Изминалата година беше трудна, но бюджетът за 2020-та беше изпълнен успешно

Касовото изпълнение на бюджета на Община Шумен за 2020 г. беше представено днес в зала „Проф. Венета Вичева“. На обсъждането присъстваха кметът Любомир Христов, председателят на Общинския съвет Ася Аспарухова, заместник-кметовете Татяна Костова, Росица Антонова, Боян Тодоров, общински съветници и представители на различни заинтересовани институции.

„Това, което отличава изпълнението на бюджета за 2020 г. от предходните години, е, че през изтеклата година съществено отражение върху изпълнение на общинския бюджет оказа ковид кризата,“ каза Татяна Костова. Тя припомни, че в подкрепа на местния бизнес по предложение на администрацията през месец април миналата година Общинският съвет гласува освобождаване от такси за ползване на пазари, тротоари, площади и други общински терени за над 50 хиляди лева. През май търговци бяха освободени изцяло или частично от заплащане на наеми на нежилищни общински имоти и от лихви за забавяне за над 30 хиляди лева. През месец октомври беше гласувана субсидия от 50 хиляди лева на МБАЛ – Шумен за възстановяване на платения данък при придобиване на имущество по даренията. Така общата сума на намалените приходи е 130 000 лв. Непредвидените разходи във връзка с противоепидемичните мерки за държавни и местни дейности са на обща стойност 318 хиляди лева, като 106 хиляди от тях са възстановени на общината при похарчени 123 500 лв.

Местните приходи са  изпълнени 91%, като неизпълнението представлява почти 10 % от планираното. 890 хиляди лв. по-малко са влезли в общината от продажби на услуги, стоки, такси, наеми, санкции. Извършените разходи през 2020 г. са изпълнени на 80 % спрямо плана, но с това са обезпечени всички публични дейности от местно значение, обясни още Татяна Костова. През 2020 г. капиталовите разходи от общинския бюджет са за 4 362 122 лв., а плащанията по сметките за средства от Европейския съюз са близо 1 208 000 лв. Целевата субсидия, както и другите трансфери, които не бяха усвоени през 2020 г., са предоставени на общинския бюджет с цел използването им със същото предназначение през 2021 г. Община Шумен е извършила плащания по дългосрочния си дълг през 2020 г., съгласно погасителните планове, като остатъчният размер на дълга към 31.12.2020 г. е 3 777 006 лв.

Директорът на Дирекцията по бюджет и финанси Десислава Петрова посочи, че изпълнението на бюджета за 2020 г. е в размер на 82 556 087 лв. или 80,25% спрямо уточнения план. Приходите с държавен характер са 57 273 963 лв., с местен характер – 25 282 124 лв. „Въпреки трудната година отчитаме много добро изпълнение на данъчните приходи – 94% или 10 124 767 лв., като при данъка за придобиване на имущество то е 104% или 2 695 215 лв., а при данъка върху превозните средства изпълнението е 103% или 4 214 658 лв.“, посочи Петрова. Неданъчните приходи са в размер на 15 491 988 лв., с близо два милиона лева по-малко от планираното.

През 2020 година завърши реконструкцията на ул. „Петър Парчевич“ в участъка от ул. „Кирил и Методий“ до ул. „Васил Априлов“. Беше изградено и ново кръгово кръстовище в близост до МБАЛ-Шумен, като вложените средства за благоустрояването на района са в размер на 503 143 лв. Цялостно преасфалтирани са 16 улици в 16 села на общината на обща стойност 428 613 лв., асфалтирани бяха и 6 улици в Шумен за 191 433 лв. и междублоковите пространства по ул. „Цар Освободител“ и ул. „Самара“ на стойност 79 204 лв. Текущи ремонти бяха извършени в детски градини и ясли, училища, социални заведения и кметства на територията на общината и др.

Кметът Любомир Христов благодари на администрацията и на финансистите в общината, които успяха с много добра организация и финансова дисциплина да създадат условия за успешно изпълнение на бюджета.

Материалите за касовото изпълнение на бюджета за 2020 г. са качени на официалния сайт на Община Шумен в секция „Обществено обсъждане“.

Skip to content