13 април 2016 г.

ПП-0011-2016 „Ремонт на административна сграда на общинска администрация към Община Шумен – първи етап“


12 април 2016 г.

ПП-0010-2016 „Проектиране, събаряне и разрушаване без взрив на сгради, находящи се в поземлен имот с идентификатор № 83510.622.20, квартал 655 на град Шумен, част от бившe военно поделение V-ти полк, собственост на Община Шумен, извозване на строителни отпадъци и рекултивация на разчистения терен”


29 март 2016 г.

ПП-0009-2016 „Проектиране,събаряне и разрушаване без взрив на сгради, находящи се в поземлен имот с идентификатор № 83510.622.20, квартал 655 на град Шумен, част от бившо военно поделение V-ти полк, собственост на Община Шумен, извозване на строителни отпадъци и рекултивация на разчистения терен”


21 март 2016 г.

ПП-0008-2016 „Охрана на офиса на ОИЦ – Шумен“


14 март 2016 г.

ПП-0007-2016 Строително-монтажни работи на част от уличната мрежа в гр.Шумен и кварталите му – Дивдядово, Макак и Мътница, Община Шумен


11 март 2016 г.

ПП-0006-2016 „Проектиране,събаряне и разрушаване без взрив на сгради, находящи се в поземлен имот с идентификатор № 83510.622.20 /осем три пет едно нула точка шест шест две точка две нула/, квартал 655 /шестотин петдесет и пети/ на град Шумен, част от бившо военно поделение V-ти полк, собственост на Община Шумен, извозване на строителни отпадъци и рекултивация на разчистения терен”


24 февруари 2016 г.

ПП-0005-2016 „Доставка на гранулирана храна за кучета, настанени в приюта за бездомни кучета на територията на Община Шумен“


19 февруари 2016 г.

ПП-0004-2016 „Доставка на товарен автомобил /тип самосвал/ – употребяван за нуждите на Общинско предприятие „Обреден дом“ гр. Шумен“


18 февруари 2016 г.

ПП-0003-2016 „Техническа поддръжка, абонаментно обслужване и авариен ремонт на котелни системи, вътрешни отоплителни инсталации и соларни инсталации на общински обекти“


29 януари 2016 г.

ПП-0002-2016 „Получаване правото на ползване на интегрирана информационна система /ИИС/ за административно обслужване на гражданите и бизнеса в община Шумен”


19 януари 2016 г.

ПП-0001-2016 „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие


28 декември 2015 г.

ПП-0013-2015 „Доставка на перилни, миещи, почистващи и хигиенни материали за детски, здравни и социални заведения в Община Шумен”


09 декември 2015 г.

ПП-0012-2015 „Избор на изпълнител за извършване на застрахователни услуги за нуждите на Община Шумен по самостоятелно обособени позиции”


20 ноември 2015 г.

ПП-0011-2015 „Техническа поддръжка и авариен ремонт на котелни системи, вътрешни отоплителни инсталации и соларни инсталации на общински обекти”


19 ноември 2015 г.

ПП-0010-2015 „Абонаментно обслужване на светофарните уредби на територията на град Шумен“


09 октомври 2015 г.

ПП-0009-2015 „Управление на проект за обект: „ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОЕЖ ЗА ОБЕКТ: Укрепване на свлачището и пътния участък на бул. „Велики Преслав” гр. Шумен (участък от път SHU 1180 „Местност 5ти км – Шумен – Дивдядово” между км 6+550 и км 7+900)”


07 октомври 2015 г.

ПП-0008-2015 „Възстановяване инфраструктурата на с. Ивански, Община Шумен”


01 септември 2015 г.

ПП-0007-2015 „Доставка и сервиз на копирна машина за размножителна база на Община Шумен“


03 юни 2015 г.

ПП-0006-2015 „Доставка на дезинфектанти за детските градини, детските ясли и социалните заведения в община Шумен“


15 април 2015 г.

ПП-0005-2015 „Доставка на рекламни материали и материали за организиране на събития“


16 март 2015 г.

ПП-0004-2015 „Охрана на застроени земеделски земи, граничещи с регулацията на град Шумен“


24 февруари 2015 г.

ПП-0003-2015 „Доставка на нискоминерализирана трапезна вода за нуждите на детски градини, детски ясли и социални заведения в община Шумен. Осигуряване на оборотни диспенсъри и тяхната профилактика“


19 февруари 2015 г.

ПП-0002-2015 „Доставка на гранулирана храна за кучета, настанени в приюта за бездомни кучета на територията на Община Шумен“


24 януари 2015 г.

ПП-0001-2015 „Сервизна поддръжка на компютърната техника, периферните устройства, компютърната мрежа и Интегрираната информационна система на Община Шумен“


15 декември 2014 г.

ПП-0028-2014 „Доставка на перилни, миещи, почистващи и хигиенни материали за детски, здравни, социални и обществени заведения в Община Шумен”


08 декември 2014 г.

ПП-0027-2014 „Избор на изпълнител за извършване на застрахователни услуги за нуждите на Община Шумен по самостоятелно обособени позиции”


25 ноември 2014 г.

ПП-0026-2014 „Абонаментно обслужване на светофарните уредби на територията на гр. Шумен“


5 ноември 2014 г.

ПП-0025-2014 „Закупуване на компютърна техника за нуждите на Община Шумен“


29 октомври 2014 г.

ПП-0024-2014 „Техническа поддръжка и авариен ремонт на котелни системи, вътрешни отоплителни инсталации и соларни инсталации на общински обекти”


Skip to content