Избраха Любомир Христов за председател на РСУО

Кметът Любомир Христов отново бе избран за председател на Регионалното сдружение за управление на отпадъците в област Шумен.  Заседанието се проведе днес, от 10.00 часа, в зала 203 на общината и в него участваха представители на всички общини от областта. Освен избор на председател участниците трябваше да решат какви ще са предстоящите действия във връзка с изтичането на срока на договора от 19.02.2015 г. за сепариране на смесения битов отпадък, образуван на територията на общините Шумен, Нови пазар, Каспичан, Велики Преслав и Смядово. На събранието беше решено в срок до 17 януари, 2020 година Община Хитрино да представи писмена информация за готовността на сепариращата инсталация за общините Хитрино, Венец и Каолиново. Във връзка с изтичането на договора с Евро Импекс ЕООД за сепариране на смесени битови отпадъци на събранието беше решено да започне процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет сепариране на смесени битови отпадъци, генерирани на територията на сдружението. До 17 януари общините трябва да предложат минимум по двама представители (единият от тях да е юрист), които да участват в разработването и изготвянето на споразумение между членовете на сдружението и необходимата документация за възлагане на обществената поръчка. Проектът на споразумението трябва да бъде готов до 31 януари 2020 година.

Общото събрание даде съгласие по искането на Община Велики Преслав за разходване на средства от партидата на общината към РИОСВ – Шумен. Парите са в размер до 53 000 лева с ДДС и са за купуване автовишка (втора употреба), улични и паркови кошчета, съдове за разделно събиране на отпадъци от бита и за дейности по информиране на обществеността.