Промени в движението

От утре, 10 януари, се затваря за автомобили пътното платно по ул. „Ален мак“  от №59 до №87, в участъка между ул. „Цвята Кънчева“ и ул. „Алеко Константинов“.

Промяната в движението важи до 14 януари, вторник, включително и се въвежда във връзка със строителството на газоразпределителна мрежа на Аресгаз ЕАД.

Skip to content