Какво налага промяна в наредбата за местните данъци

Община Шумен информира гражданите, че на 9 декември, четвъртък, от 16.00 до 17.00 часа ще се проведе онлайн обсъждане във връзка с необходимостта от изменение и допълнение на Наредбата за определяне на размера на местните данъци на територията на община Шумен. Гражданите, които желаят да изразят становище или да направят предложение, могат да участват в обсъждането през платформата Cisco Webex Meeting. За целта те трябва да изпратят съобщение на имейл r.nikolova@shumen.bg, в което да посочат двете си имена и имейл адрес, на който ще им бъде изпратен линк за включване към платформата.

Целта на измененията и допълненията в наредбата е синхронизиране на подзаконовата нормативна уредба с разпоредбите на Закона за местните данъци и такси. Приемането на промени в наредбата е в изпълнение на Решение № 4875 на Върховния административен съд от 15 април тази година. Подробна информация за мотивите за изменение и допълнение на наредбата и проектът за изменение са публикувани на официалната интернет страница на общината в секцията Проекти за наредби и правилници.

 

Skip to content