Конкурс за изработка на идеен проект за юбилейна награда на Община Шумен

Община Шумен обявява конкурс за изработване на идеен проект за юбилейна награда. Отличието ще бъде връчвано по повод значими годишнини на изтъкнати дейци и организации в сферата на културата, изкуството, образованието и науката.

Конкурсната програма включва изработване на проект в три части – пластика с височина до 30 см., плакет и диплома. Могат да участват художници, скулптори и студенти, като ще се приемат само проекти, които не са представяни в други конкурси. Материалът за изработка на наградите е по избор на автора.

Проектни предложения за участие в конкурса се подават до 20 октомври в стая № 358 в сградата на Община Шумен. Формуляр за участие и декларация за авторство се получават в същата стая (№ 358) в общинската администрация. Те могат да бъдат изтеглени и от официалния сайт на Община Шумен в раздел „Култура“ – секция „Конкурс за идеен проект за юбилейна награда“.

Конкурсът ще се проведе при явили се най-малко трима кандидати.

След изтичането на крайния срок постъпилите проекти ще бъдат разгледани от жури в състав – трима представители на Дружеството на шуменските художници, трима представители на Съюза на българските художници и един представител на Община Шумен. Предвидени са парични награди за участниците, класирани на първо, второ и трето място. За изработване на юбилейните отличия ще бъде избран един от проектите, заели първо, второ или трето място.

Допълнителна информация може да бъде получена на телефон 054/ 857 752 или на имейл адрес j.dobreva@shumen.bg .

Skip to content