Център за социална рехабилитация и интеграция за лица със зрителни увреждания – гр. Шумен, ул. „Цар Освободител“ №104 Галина Петкова 054/801 282   csrin@abv.bg
Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с физически увреждания“ – гр. Шумен, ул. „Тракия“ №8 Седвалина Хайнова 054/832 201   s_hainova@abv.bg
Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с увреждания – гр. Шумен, ул. „Гоце Делчев“ №24 Севелина Колева 054/860 365   csryhu@abv.bg
Център за социална рехабилитация и интеграция за деца в риск – гр.Шумен, ул. „Ген. Скобелев“ №95 Серги Каракашев 054/ 982 670   s_karakashev@abv.bg
Наблюдавано жилище – гр. Шумен, ул. „Димитър Благоев“ №10 Евгени Георгиев 054/850 777   nj_shumen@abv.bg
Комплекс за социални услуги за деца и семейства – гр. Шумен, ул. „Димитър Благоев“ №10 Венета Господинова 054/850 777   ksu_sh@abv.bg
Център за обществена подкрепа – гр. Шумен, ул. „Димитър Благоев“ №10   054/850 777   ksu_sh@abv.bg
Дневен център за деца на улицата – гр. Шумен, ул. „Димитър Благоев“ №10   054/850 777   ksu_sh@abv.bg
Звено „Майка и бебе“ – гр. Шумен, ул. „Беласица“ №11   054/850 777   ksu_sh@abv.bg
Домашен социален патронаж = с. Царев брод, община Шумен, ул. „Васил Коларов“ №14 Свилена Евлогиева 054/887 103   dsp_shumen@abv.bg
Домашен социален патронаж – гр. Шумен, ул. „Възрожденец“ №17 Свилена Евлогиева 054/887 103   dsp_shumen@abv.bg
Обществена трапезария – гр. Шумен, ул. „Васил Левски“ №4 Свилена Евлогиева 054/887 103   dsp_shumen@abv.bg
Дневен център за деца с увреждания – гр. Шумен, ул. „Г. С. Раковски“ №69 Валя Танева 054/886 007   dcdvhu@abv.bg
Дневен център за пълнолетни лица с увреждания – гр. Шумен, ул. „Г. С. Раковски“ №69 Валя Танева 054/886 007   dcdvhu@abv.bg
Дом за стари хора „Д-р Ст. Смядовски“ – гр. Шумен, местност „Мантово лозе“ Милена Събева 054/802 263   dsh_shumen@abv.bg
Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост – с. Лозево, ул. „Лозевско шосе“ Желю Желев 054/801 102   dvui.lozevo@abv.bg
Дневен център за деца и младежи с увреждания със седмична грижа – с. В. Друмев, ул.“Мир“ №1 Станислава Стоянова 05312/21 73   dn_centar@mail.bg
Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания 1 – гр. Шумен, ул. „Възрожденец“ №17, ет.1 Иван Калоянов 054/800 994   dom_detelina@mail.bg
Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания 2 – гр. Шумен, ул. „Възрожденец“ №17, ет.2 Иван Калоянов 054/865 271   dom_detelina@mail.bg
Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания 3 – гр. Шумен, ул. „Иван Рилски“ №2 Иван Калоянов 054/810 075 dom_detelina@mail.bg
Кризисен център за деца – гр. Шумен, ул. „Възрожденец“ №17, ет.1 Иван Калоянов 054/830 632   dom_detelina@mail.bg
Център за обществена подкрепа – гр. Шумен, ул. „Витоша“ №50, вх.2 Драгомир Драганов 054/800 115   skc_shumen@abv.bg
Защитено жилище за лица с психични разстройства – с. Царев брод, ул. „Вела Пеева“ №2 Александра Величкова 05315/20 52   zashtiteno_jilishte.cb@abv.bg
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания 1 „Слънчево детство“ – гр. Шумен, ул. „Родопи“ №22а Йордан Йорданов 054/830 042   cnstdm.shumen1@abv.bg
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания 2  „Слънчево детство“ – гр. Шумен, ул. „Одрин“ №13 Йордан Йорданов 054/810 065   cnstdm.shumen2@abv.bg
Skip to content