Младежки проекти за 50 000 лева ще финансира Община Шумен

Община Шумен обявява конкурс за финансиране на проекти на младежки и неправителствени организации, работещи с млади хора и неформални групи от младежи.

Необходимите документи за кандидатстване и отчитане са:

Формуляр

Отчет

Формулярите за кандидатстване следва да бъдат изготвени съгласно изискванията на Правилника за финансиране на младежки проекти. Няма ограничения в избора на теми, по които може да се работи. Те могат да бъдат свързани с организиране на свободното време на младите хора – природа, спорт, бизнес, култура, история, насърчаване на неформалното обучение и участие в различни граждански инициативи.

Проектите се подават на гише №3 в Центъра за информация и услуги в общинската администрация или в електронен вариант на e-mail: e.dimcheva@shumen.bg  до 16.00 часа на 16 април 2021 г.

Skip to content