Анкета за набиране на проектни предложения за община Шумен

Община Шумен съобщава, че в изпълнение на Закона за регионалното развитие и в отговор на предизвикателствата пред новия програмен период на ЕС започна разработването на План за интегрирано развитие на община Шумен за периода 2021-2027 г.

Този план е основен инструмент за планиране, програмиране, управление и ресурсно осигуряване на развитието на общината през следващите седем години.

Ангажираността на гражданите в изработването на плана би гарантирала неговото качество и реалистичност като важен стратегически документ. Това може да стане чрез попълване на анкета за посоката на развитие на общината през следващите седем години и най-важните проекти, които трябва да бъдат реализирани, както и включване в последващите обществени обсъждания.

Анкета за попълване

Линкът за попълване на анкетата ще бъде активен до 9 април 2021 г.

Skip to content