„Музикалната дейност на енциклопедиста Добри Войников (1833-1878)“ е темата на научна конференция в Шумен

Международна научна конференция „Музикалната дейност на енциклопедиста Добри Войников (1833-1878)“ ще се проведе в Шумен на 22 ноември от 9.00 часа в къщата музей „Добри Войников“. Форумът е организиран от Педагогическия факултет на ШУ „Еп. К. Преславски“  и Катедрата „Музикална естетика, музикално възпитание и изпълнителство“. Конференцията е посветена на 185-годишнината от рождението на Добри Войников и 160-годишнината от основаването на първия български многогласен ученически хор и се осъществява със съдействието на Община Шумен, Народното читалище „Добри Войников–1856“, Регионалния исторически музей, Българския хоров съюз и Фондация „Панчо Владигеров“. Пленарният доклад „Добри Войников – основоположник на българското ученическо многогласно хорово пеене“ е на проф. д.изк. Стефан Хърков от Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Във форума ще участват учени и изследователи от България, Унгария, Сърбия, Украйна, и Полша.

От 18.00 часа вечерта на 22 ноември в Концертната зала „Проф. Венета Вичева“ в Община Шумен ще започне концертът, посветен на двете  годишнини със специалното участие на Роксана Богданова – пиано. В програмата са включени изпълнения на Симфониета Шумен с  диригент  Калина Георгиева, Детския хор „Бодра песен“ – Шумен, с диригент Деница Узунова, Смесения хор „Родни звуци“ – Шумен, с диригент Христо Атанасов и на Академичната хорова формация „Проф. Венета Вичева“ при Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, с диригент Юлияна Панова.