50 ГОДИНИ ТВОРЧЕСКИ ПЪТ НА ГРУПА ЗА АВТЕНТИЧЕН ФОЛКЛОР „ВЕСЕЛИНА“