НАЦИОНАЛЕН ПЛЕНЕР ПО ФОТОГРАФИЯ „ШУМЕН – ПОЗНАТ И НЕПОЗНАТ“