ИЗЛОЖБА НА КАРТИНИ НА ДЕЦА ОТ ШКОЛА ПО РИСУВАНЕ С Р-Л ДИМИТЪР ДИМИТРОВ