ИЗЛОЖБА – ЖИВОПИС И ФОТОГРАФИЯ НА КАЛИНА СТЕФАНОВА