ВРЪЧВАНЕ НА НАЦИОНАЛНА НАГРАДА ЗА ЛИРИКА „ИВАН ПЕЙЧЕВ“