Наближава крайният срок за плащане на местните данъци и такси

Общинската администрация в Шумен напомня на всички собственици и ползватели на недвижими имоти и на собствениците на превозни средства, че крайният срок за плащане на втората вноска от данъка върху недвижимите имоти, данъка върху превозните средства, патентния данък и таксата „Битови отпадъци“ е до 2 ноември. От следващия ден – 3-ти ноември неплатените данъци за 2020-та година се считат за просрочени и върху сумите се начислява лихва.

От администрацията напомнят още, че определеният в закона краен срок за плащане на местните данъци и таксата смет е 31-ви октомври, но тъй като тази година датата се пада в събота, всички видове плащания могат да се извършат до приключване на работния ден на 2-ри ноември, понеделник.  Вноските могат да се заплатят на гишетата в Общинската данъчна служба от 8.30 до 18.30 всеки работен ден без прекъсване, на касите на Изипей и Фаст Пей, да се приведат по банков път, по електронен път чрез Ипей, чрез ПОС терминал или с пощенски запис.

Предвид епидемичната обстановка от общината отново се обръщат с молба към гражданите да се възползват от възможностите да заплатят своите местни данъци и такси чрез посредници, по банков или по електронен път. Целта е да се избегне струпването на хора в Общинската данъчна служба. Номерът на банковата сметка и съответните кодове за плащане са публикувани на интернет страницата на общината в секция „Бюджет и финанси”, раздел „Местни данъци и такси”.

От администрацията припомнят, че от началото на миналата година община Шумен извършва служебно деклариране на придобит недвижим имот и пътно превозно средство вместо данъчно задълженото лице.

Skip to content