ОП „Паркове и обредна дейност“ обявява търгове за отдаване под наем

Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на Метална конструкция с площ от 258 кв.м. за складова база и паркинг, както и на павилион №4 за продажба на цветя ще се проведат на 26 октомври в Ритуалната зала на ул. „Съединение” № 105, първи етаж. Обектите се намират на Гробищния парк, а сроковете за наемане са пет години от датата на сключване на договорите.

Тръжната документация може да се получи от Ритуалната зала на Общинското предприятие на ул. „Съединение” срещу представяне на документ за заплатена сума в размер на 10 лева. До 15.00 ч. на 23 октомври в залата се подават и заявленията за участие в търга. Подробните изисквания за провеждане на търга са публикувани в секция „Търгове“ на официалния сайт на Община Шумен. Допълнителна информация гражданите могат да получат и на телефон 054/  82 60 48.

Skip to content