Над 1400 акта за административни нарушения са съставени до края на 2018 година

Постановените глоби и имуществени санкции по издадените до края на миналата година 1 291 наказателни постановления за установени нарушения за миналата година са за малко над 143 хиляди лева, съобщи на брифинг днес Борислав Станев, главен инспектор в направление “Чистота”. “За съжаление, нарушенията не намаляват. Напротив, броят им се увеличава, като най-честите са за нерегламентиран престой и неправилно паркиране, за замърсяване и изхвърляне на отпадъци, за разполагане на временни открити обекти без разрешение”, обясни Станев.

Той посочи, че с промените на текстове в Наредбата за отглеждане на кучета по-ясно е регламентирана отговорността на собствениците и придружителите на кучета. В сила са и по-високи санкции за нарушителите. През 2018 са съставени 60 акта по наредбата за отглеждане на кучета / при 36 за 2017 година /, като най-честите глоби са за свободно пускане на домашните любимци извън определените за това места. Станев припомни, че през миналата година са изградени две нови площадки за разхождане на кучета, които предстои да бъдат и оборудвани. Едната от тях е в северната част на Градската градина в близост до автобусната спирка за кв. “Тракия”, другата – на ул. „Раковска“ до парк „Кьошковетете“.

Общинската администрация продължава дейностите по събиране на излезли от употреба моторни превозни средства. През миналата година са премахнати 219 автомобила, като за разлика от предходната година инспекторите работят най-вече по сигнали на граждани. Образувани са 62 процедури по принудително премахване, като 5 от тях са танспортирани до център за разкомплектоване след издадени  и влезли в сила заповеди на кмета на община Шумен.

Борислав Станев съобщи, че инспекторите са реагирали на близо 190 сигнала, които са били подадени на денонощния телефон 054/ 857 677, на телефон 112 и писмено в деловодството на общината, като са предприели необходимите действия.