Носенето на маска отново е задължително

Кметът на община Шумен Любомир Христов разпореди на всички работодатели и органи по назначаване на територията на общината да организират в работните помещения провеждането на всички противоепидемични мерки, разписани в заповедта на министъра на здравеопазването Кирил Ананиев – РД-01-353/22.06.2020г.

В нея се посочва, че е необходимо да се спазват изискванията за дезинфекция, контрол по допускане в работните помещения само на хора без симптоми на заразяване с коронавируса, инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете, осигуряване на дистанция, на лични предпазни средства и др.

В заповедта се посочва, че носенето на защитни маски на закрити обществени места отново е задължително, с изключение за клиентите в местата за хранене и в питейните заведения, а на всички открити обществени места е препоръчително. Спортните зали, театрите и кината остават отворени, но също при спазване на строги правила. Местата могат да се заемат до 50% от капацитета на залата, а зрителите трябва да бъдат през една седалка.

Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, трябва да поставят на видно място информационни табели или да информират по друг начин потребителите на услуги за задължението за спазване на физическа дистанция, хигиена на ръцете и носене на защитни маски на лицето при посещението на съответния обект.

Пълния текст на заповедта можете да прочете тук.

Skip to content