Общинският фонд „Култура“ одобри 48 проекта

48 от кандидатствалите общо 56 проекта ще бъдат финансирани със средства от общинския фонд „Култура“ през тази година. За реализиране на одобрените предложения са отпуснати 60 120 лв.

По направление „Детски и младежки културни дейности“ ще бъдат финансирани 19 предложения от постъпили 21. По направление „Творчески Шумен“ са одобрени 29 проекта от кандидатствали общо 35.

Темите и информация за одобрените проекти са публикувани на сайта на Община Шумен в раздел „Култура, младежки дейности и спорт“ – секция „Култура“ – „Общински фонд Култура“ – „Съобщения и обяви“.

 

Skip to content