Нови електронни услуги за гражданите предоставя Община Шумен

Община Шумен разработи още 14 нови електронни услуги, свързани с подаването на данъчни декларации и искания по Закона за местните данъци и такси. Това съобщи началникът на отдел „Местни данъци и такса битови отпадъци“ в администрацията Ивелина Щерева.

Новите електронни услуги, които са достъпни на сайта на общината, обхващат декларирането на превозните средства, декларирането на недвижимите имоти, недвижимите имоти в степен на завършеност „груб строеж“, подаването на патентните декларации и декларациите за облагане с данък върху таксиметровия превоз на пътници. По електронен път могат да се подават и декларациите за облагане с данък върху наследствата, декларациите за освобождаване или ползване на данъчни облекчения за данък върху недвижимите имоти и такса „битови отпадъци“, както и исканията за прихващане, възстановяване и погасяване на данъчни задължения.

Гражданите могат да ползват бързо, лесно и сигурно електронните административни услуги на интернет страницата на Община Шумен в раздел „Е-услуги“ . За целта е необходимо да имат валиден квалифициран електронен подпис. В раздела са качени бланки на заявленията, с които след попълване и използване на електронен подпис, се заявява съответната услуга. Освен това там е публикувана подробна информация какво представляват услугите, кои са необходимите документи, които трябва да се приложат, какви са сроковете за подаване и други.

С новите 14 електронните услуги, които предоставя общината, стават общо 27.

Skip to content