Дистанционно обучение от 5-ти до 12-ти клас

Учениците от 5 до 12 клас в област Шумен преминават на дистанционно обучение за периода от 15 до 25 март. Това реши Областният кризисен щаб, свикан от областния управител проф. Стефан Желев. Заседанието се проведе днес в зала 363 в сградата на общината.

За същия период се преустановяват присъствените учебни занятия в центровете за подкрепа на личностно развитие, както и  провеждането в присъствена среда на всички групови извънкласни занимания и дейности, дейности по интереси, занимални, екскурзии, спортни празници и други, организирани от училищата за всички възрастови групи. Преустановяват се присъствени групови занятия с ученици в езикови центрове, образователни центрове и школи, организирани от юридически и физически лица в област Шумен. При необходимост центровете за специална образователна подкрепа могат да вземат решение за формата на провеждане на занятията с деца и ученици.

Причината за новите мерки е продължаващата трайна тенденция за увеличаване на заболеваемостта от COVID-19 в региона. Област Шумен е в червената зона, като заболеваемостта към днешна дата е 531 на 100 хил. души население, показват данните на РЗИ Шумен. От началото на епидемията най-висока заболеваемост е била отчетена на 16 ноември миналата година- 521 на 100 хил. души население. МБАЛ Шумен е препълнена, съобщи директорът на лечебното заведение д-р Димитър Костов. Броят на пациентите в болницата е 205, от които 4 са деца, в тежко състояние са млада жена на 33 години и бременна жена. За съжаление пътищата ни към болници от съседни области вече са затворени. Болницата в Търговище е поела 28 пациенти от Шумен, каза директорът на МБАЛ Шумен.

С цел овладяване на критичната ситуация на увеличаваща се заболеваемост от COVID-19 членовете на Областния кризисен щаб приеха допълнителни ограничителни противоепидемични мерки на територията на област Шумен, които ще бъдат в сила от 00.00 часа на 12.03.2021 г. до 24.00 часа на 31.03.2021 г.

Във всички заведения за хранене и развлечения (ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и други) да се въведе работно време до 22.00 часа при спазване на следните противоепидемични мерки: използване на не повече от 50% от капацитета им, отстояние от 1,5 метра между облегалките на столове на две съседни маси с не повече от шест човека на маса, носене на защитни маски за лице от персонала, дезинфекция на съответните маса и столове след всеки посетител и да не се допуска струпване на хора между масите.

Пазаруването във всички търговски обекти тип „супермаркет“ и „хипермаркет“ да се извършва задължително с количка, предоставена от съответния търговец. Броят на количките да бъде редуциран с цел спазване на физическа дистанция между посетителите от най-малко 1.5 м. и всички изисквания, указани в Заповед №РД-01-51/16.01.2021 г на министъра на здравеопазването, собствениците и ползвателите на търговските обекти да организират пропускателен режим и да контролират спазването на мярката.

Ръководствата на фолклорни, танцови, певчески, театрални и други самодейни формации и групи на територията на област Шумен трябва да преустановят провеждането на репетиции и изяви. Преустановяват се посещенията във фитнес центрове, залите за групови занимания към тях и всички зали за групови занимания по йога, пилатес, аеробика и др. подобни. Кметовете на общини трябва да прецизират и редуцират общинските календари за всички културни и спортни мероприятия на местно ниво.

Препоръчва се на кметовете на общини да направят мотивирано предложение до министъра на образованието и науката за издаване на заповед в съответствие с параграф 1, от Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата за допълнение на Наредба 5 от 2016г. за предучилищното образование, публикувана в ДВ бр. 95 от 2020г., в сила от 06.11.2020г. При необходимост кметовете на общини могат да издадат заповед за преустановяване на посещенията в детските ясли на територията на съответната община.

Skip to content