Родителите решават дали децата им да посещават предучилищна група

Децата в община Шумен от задължителната предучилищна възраст могат да отсъстват от детска градина или училище по решение на родителите си. Това разпореди министърът на образованието и науката Красимир Вълчев. Заповедта влиза в сила от 11 март и важи до 31 март 2021 г.

След препоръка на Областния кризисен щаб Община Шумен изпрати искане до министъра на образованието и науката децата, записани за задължително предучилищно образование в целодневна, полудневна и почасова организация в детска градина/училище на територията на община Шумен да могат да отсъстват по желание на родителите след писмено уведомяване на директора.

Skip to content