Ново споразумение за сътрудничество между Шумен и Херсон

Договорът за сътрудничество между Община Шумен и украинския град Херсон беше подписан наново по искане на Херсонския градски съвет. В писмо до Любомир Христов кметът на Херсон Володимир Миколаенко посочва, че е необходимо опресняване на отношенията между побратимените градове и привеждане на двустранните отношения в съответствие с новото украинско законодателство.

През април миналата година Киев прие закон за задължителното използване на украинския език. Досегашните споразумения между  побратимените градове Шумен и Херсон са написани на български и руски език и с настоящите текстове това беше променено.

Новият договор за сътрудничество беше подписан от кметовете на побратимените градове след гласуване и одобрение от Общинския съвет в Шумен и Херсонския градски съвет. В него се посочва, че споразумението ще допринесе за разширяване на търговско-икономическото, научно-техническото и културното сътрудничество от взаимен интерес на жителите на Шумен и Херсон, както и за разширяване на партньорските отношения между двете страни.

Skip to content