Обществен форум „Фондовете и регионите през новия програмен период (2021-2027)

На 17 октомври от 14:00 ч. в конферентната зала на „Арена – Шумен“ ще се проведе среща, посветена на Кохезионната политика на Европейсия съюз. Експерти на дирекция „Централно координационно звено“ в администрацията на Министерския съвет и Областния информационен център – Шумен ще представят многогодишната финансова рамка на Европейската комисия (2021 – 2027) и рамковите позиции на България по нея. Форумът ще събере кметове от област Шумен, представители на публични институции, фирми, местни инициативни групи, земеделски производители, неправителствени организации и експерти по европейски проекти. Участие в дискусиите ще вземе и евродепутатът Андрей Новаков, преговарящ по бюджета на ЕС.

Събитието се провежда в рамките на общата инициатива на мрежата от 28 информационни центъра в България на тема „Бъдещето на Кохезионната политика“.