Община Шумен: Не изхвърляйте старите гуми извън регламентираните места

Със затоплянето на времето и подготовката на автомобилите за летния сезон се наблюдава нарастване на броя на изхвърлени стари гуми до и в контейнерите за битови отпадъци, както и на други нерегламентирани места в града. В тази връзка от Община Шумен припомнят, че е забранено изхвърлянето на излезли от употреба гуми в и около контейнерите за битови отпадъци, на нерегламентирани места на територията на община Шумен, както и на площадката между Колодрума и задния вход на градския стадион „Панайот Волов“.

Регламентирани места, където шуменци могат да предават излезлите от употреба гуми, са всички автосервизи и пунктове за смяна на автомобилни гуми, напомнят от общинската администрация. Съгласно Наредбата за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми, приета от Министерския съвет, търговците и сервизите, които продават или предлагат монтаж и демонтаж на автомобилни гуми, са задължени да ги приемат безвъзмездно, без да се налага гражданите да плащат за услугата. При отказ гражданите могат да сигнализират на зеления телефон в РИОСВ-Шумен.

Skip to content