Община Шумен предупреждава пчеларите за предстоящо пръскане с препарати за растителна защита

Община Шумен уведомява собствениците на пчелни семейства в Шумен, включително и в кв.“Дивдядово“, кв. „Макак“ и кв. „Мътница“, както и тези, разположени в граничещите землища, че ще се проведат третирания с растителнозащитни препарати, както следва:

1. На 23.04. от 7.00 до 10.00 часа и от 18.00 до 10.00 часа на 24.04.2019 г. от фирма „КИММС” ЕООД в Шумен, включително и в кв. „Дивдядово“;

2. От 3 до 29 май всеки ден от 8.00 до 17.00 часа при подходящи метеорологични условия от фирма „Фуражи” ООД в гр. Шумен, включително и в кв. „Макак“;

3. На 7 и 8 май 2019 г. по утвърден график от ДП „НКЖИ” ЖПС – Шумен в Шумен, включително и в кв. „Мътница“.

Съгласно чл.10 от Наредба 13 от 26.08.2016 г. на МЗХ, собствениците на пчелни семейства са длъжни да предприемат мерки по опазване на пчелните семейства от отравяне.

Повече информация може да се открие на сайта на община Шумен в секция „Икономика и общинска собственост“ в рубриката „Обяви и съобщения“ и на телефони: “Фуражи” ООД – 0896668845, „КИММС” ЕООД – 0888996222, ДП „НКЖИ” ЖПС, Шумен – 0888298030 и на 054/857 710 в общинската администрация.