Община Шумен предупреждава пчеларите за предстоящо пръскане с препарати за растителна защита

Община Шумен уведомява собствениците на пчелни семейства в гр. Шумен, включително и в квaрталите „Макак“, „Дивдядово“ и „Мътница“, че фирма „ДДД-1“ ООД ще проведе третирания с растителнозащитни препарати в землището на гр. Шумен по следния график:

На 26 април в 16.00 часа с наземна техника срещу ларви на комари ще се обработва изкуственото езеро в парка „Кьошковете“. На 29 април от 11.00 часа ще се извърши третиране на реките „Енчова“ и „Поройна“ с биологичния препарат Векто Бак 12 АС при доза 50 мл/дка без карантинен срок.

Съгласно чл. 10 от Наредба 13 от 26.08.2016 г. на МЗХ собствениците са длъжни да предприемат мерки по опазване на пчелните семейства от отравяне. Повече информация може да се получи на посочения телефон на фирма „ДДД-1“ – 0878 01 78 06 или на номер 054/ 857 710 в общинската администрация.

Skip to content