Община Шумен ще получи 1,4 млн. лева за ремонт на Летния театър

Кметът Любомир Христов подписа договор с Управляващия орган на Оперативната програма „Региони в растеж“ 2014-2020 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер на 1 435 956,30 лв. за обновяване на Летния театър в Шумен и прилежащите пространства около сградата. Средствата ще бъдат отпуснати по процедурата за директно предоставяне и изпълнение на интегрираните планове за градско възстановяване и развитие.

Проектът „Обновяване, включително прилежащи пространства на Летен театър, гр. Шумен“ е за цялостна реконструкция на сградата на театъра. Предвижда се да се изгради нова трибуна, разположена амфитеатрално с 5 сектора за зрителите и капацитет от 900 места. Съществуващата козирка ще бъде основно санирана, ще бъдат възстановени двете осветителни кули и разрушената ограда на съоръжението. Заложен е ремонт на помещенията под сцената, обновяване на съблекалните, гримьорните, сервизните помещения, касите, ще бъдат изградени подходи за инвалиди и др. Извън територията на Летния театър ще се възстановят всички подходи и ще се запази съществуващото озеленяване.

Общата стойност на проекта за ремонт на Летния театър е 2 434 009,60 лв. Той ще се реализира с безвъзмездни средства по ОПРР 2014 – 2020, съфинансиране от страна на общината в размер на 541 287,70 лв. и кредит от Фонда за градско развитие за Северна България на стойност 456 765,60 лв.

Предстои обявяването на обществена поръчка за избор на изпълнител на строително-ремонтните дейности.

Skip to content